Bonett News

Košice - 10.04.2024

Bonett pod vlastnou značkou otvára prvé dve CNG stanice na Slovensku

Popredný český dodávateľ alternatívnych pohonných hmôt Bonett vstupuje s vlastnou značkou na slovenský trh. Začiatkom roka spustil prevádzku dvoch CNG plničiek v Bratislave a Prešove. Spoločnosť do budúcna plánuje ďalšiu expanziu.

Bonett doteraz na Slovensku pôsobil ako dodávateľ CNG, LNG a LPG staníc pre iných distribútorov, pre ktorých realizoval desiatky plniacich staníc. V roku 2023 pre SPP dokončil tri veľkokapacitné L-CNG stanice v Trnave, Prešove a Brodskom. Otvorením vlastných plniacich CNG staníc nadväzuje na svoj úspech na českom trhu, kde pod svojou značkou prevádzkuje sieť 52 staníc.

„Vďaka našej vlastnej sieti po celej Českej republike máme cenné know-how v oblasti infraštruktúry, znižovania emisií a predaja alternatívnych palív s nižšou emisnou stopou ako fosílne palivá. Chceme túto skúsenosť preniesť aj na ďalšie trhy. Slovensko sa vzhľadom na svoju geografickú a historickú blízkosť logicky ponúka ako vhodný trh na rozvoj zahraničnej siete, ako aj na dodávky biometánu s nižšou emisnou stopou pre korporátne či štátne podniky,“ hovorí Václav Holovčák, člen predstavenstva skupiny Bonett.

Pohon na zemný plyn je ekologickejší ako pohon na benzín alebo naftu. Umožňuje výrazne znížiť emisie z dopravy. Produkuje o 95 percent menej emisií pevných častíc a o 30 percent menej emisií dusíku a CO2 v porovnaní s dieselovými motormi. Jeho prevádzka je tiež o 30 percent tichšia. Okrem nezanedbateľného ekologického hľadiska prináša aj ďalšie výhody, napríklad úľavu z platby cestnej dane pre vozidlá na tento druh pohonu. Biometán, predávaný zo staníc Bonett v Českej republike, umožňuje ešte výraznejšie znížiť emisie z dopravy o milióny kilogramov CO2.

„Na Slovensku máme za sebou celý rad úspešných realizácií a vidíme záujem o alternatívne palivá. Chceme firmám, mestským autobusom aj verejnosti uľahčiť ich voľbu jazdiť s nižšími emisiami CO2. Najmodernejšia udržateľná infraštruktúra tomu môže veľmi pomôcť,“ uvádza Martin Andrašovský, riaditeľ Bonett Slovakia.

V súvislosti so sprevádzkovaním staníc v Bratislave a Prešove začína Bonett ponúkať svoje CNG karty aj slovenským motoristom. Okrem cenového zvýhodnenia im karty prinášajú aj ďalšie benefity, ako je napríklad plnenie na faktúru s prehľadom všetkých tankovaní a platba až v nasledujúcom mesiaci.

V Bratislave, v areáli Bory v Devínskej Novej Vsi, i v Prešove na ulici Jána Pavla II. ide o verejnú samoobslužnú stanicu s non-stop prevádzkou. V oboch prípadoch je výdajný stojan na CNG súčasťou čerpacej stanice na klasické palivá a rozširuje tak jej portfólio ponúkaných pohonných hmôt.

„Otvorenie prvých dvoch staníc pod vlastnou značkou na Slovensku predstavuje posilnenie pozície Bonett na slovenskom trhu. Skupina bude ďalej pokračovať v dodávkach plniacej infraštruktúry tretím stranám a zároveň je pripravená financovať a budovať infraštruktúru CNG, LNG a vodíku pre projekty autobusových a dopravných spoločností,“ uzatvára Martin Andrašovský.

Košice - 27.10.2023

Bonett vybudoval tretiu veľkokapacitnú stanicu L-CNG pre SPP


Tretia veľkokapacitná LCNG stanica zahájila svoju prevádzku na hraničnom odpočívadle Brodské. Vodičom táto nová stanica ponúkne možnosť tankovať skvapalnený zemný plyn LNG, ako aj stlačený CNG. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), dodávateľom kompletnej infraštruktúry je Bonett.

Veľkokapacitná stanica v Brodskom nadväzuje na nedávno otvorené stanice v Trnave a Prešove. Plnička bude slúžiť ako ďalšia alternatíva pre nákladné vozidlá, ako aj pre autobusovú a osobnú dopravu. Má výhodnú polohu priamo na hraničnom odpočívadle Brodské a je prístupná z oboch smerov, z Bratislavy, aj z Brna.

Všetky tri LCNG stanice boli otvorené v priebehu tohto roku. Slávnostné otvorenie v Trnave za účasti ministra Karla Hirmana prebehlo vo februári, plnička v Prešove oficiálne zahájila svoju prevádzku koncom apríla. Z technologického hľadiska sú všetky tri stanice identické a ich infraštruktúru dodala skupina Bonett.

„S dodávaním najpokrokovejších technológií máme medzinárodné skúsenosti a som veľmi hrdý na to, že teraz môžeme svoje know-how priniesť aj na Slovensko. Zemný plyn je výrazne šetrnejší k životnému prostrediu ako benzín alebo nafta, pričom poskytuje podobné prevádzkové a výkonnostné parametre. Ak naviac vzniká z biometánu, je plne obnoviteľný. Práve v ňom vidíme budúcnosť nákladnej dopravy na najbližších 10 rokov,“ dodáva Václav Holovčák, člen predstavenstva skupiny Bonett.

Pohon na zemný plyn produkuje o 95 percent menej emisií pevných častíc a o 30 percent menej emisií CO2 v porovnaní s dieselovými motormi. Jeho prevádzka je naviac o 30 percent tichšia. Okrem nezanedbateľného ekologického aspektu prináša táto alternatíva aj ďalšie výhody, napríklad úľavu z platby cestnej dane pre vozidlá na tento druh pohonu.

Sieť troch čerpacích LCNG staníc vznikla ako súčasť projektu fuelCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej infraštruktúry troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pozdĺž hlavných koridoroch TEN-T siete na Slovensku. Projekt podporuje Európska komisia a spolufinancuje Nástroj na prepojenie Európy (CEF).

„Čerpacia stanica je svojím konceptom unikátna, pretože umožňuje autonómnu prevádzku bez pripojenia do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre všetky typy nákladných vozidiel ponúka aj CNG. Prostredníctvom vysokotlakového LNG čerpadla a následným zahrievaním LNG vo výparníkoch vzniká CNG, ktoré je potom možné plniť do osobných a úžitkových automobilov, autobusov i nákladných vozidiel. Na slovenský trh dodávame len najmodernejšie udržateľné technológie,“ uvádza Martin Andrašovský, výkonný riaditeľ Bonett Slovakia.

Skupina Bonett Group buduje na Slovensku svoju vlastnú sieť CNG staníc a má navyše bohaté skúsenosti s výstavbou výkonnej vodíkovej infraštruktúry.

Stanica LCNG v Brodskom je samoobslužná, otvorená 24 hodín denne a platba je možná platobnou kartou, rovnako ako kartou od SPP CNG. Na plnenie je možné použiť koncovky NGV1.


Praha - 14.08.2023

Největší prodejce bioCNG v ČR Bonett slaví 25. výročí

Největší 100% česká síť plynových čerpacích stanic a zároveň největší prodejce bioCNG u nás slaví 25 let od svého vzniku. Bonett postupně vybudoval síť 52 plynových kapacitních čerpaček po celé republice, vstoupil na slovenský a polský trh, a má další rozvojové plány. 

Skupina Bonett prodává ze svých plnicích stanic do vozidel výhradně obnovitelný bezemisní biometan (bioCNG), který je významně šetrnější k životnímu prostředí než benzín, nafta nebo LPG. Umožňuje tak firmám i jednotlivcům jezdit ekologicky, bezemisně a zároveň ekonomicky. 

„Nabízíme firmám, městským autobusům i veřejnosti možnost jezdit bez emisí CO2. Biometan je aktuálně nejčistší pohonná hmota v dopravě, elektřina ani vodík s ní aktuálně nemůže v čistotě emisní stopy vůbec soupeřit.  Máme funkční vizi bezemisní dopravy, a našim klientům umožňujeme snižovat miliony kilogramů CO2 z dopravy,“ uvádí Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett

Firma díky stoprocentnímu podílu bioCNG na svých dodávkách plynu patří mezi největší snižovatele CO2 v České republice. „Biometan je nejekologičtější udržitelné palivo současnosti. Je zřejmé, že zájem o něj v nákladní i autobusové dopravě poroste, „těžká“ doprava na elektřinu či vodík je zatím utopií. Firmy chtějí a budou současně i muset snižovat svou celkovou uhlíkovou stopu, a přechod na bezemisní paliva je pro ně jednou ze základních možností,“ říká Holovčák.

 

Stanice na alternativní paliva ve třech zemích

Akciová společnost Bonett Group byla původně založena v roce 1997 jako investiční venture kapitálová společnost pro vybudování silné sítě LPG stanic. Společnost se od počátku profilovala současně jako generální dodavatel plynových plniček pro jiné provozovatele, pro které zajišťovala komplexní dodávky, služby a servis. Celkově skupina od počátku činnosti dodala více než 700 instalací čerpacích stanic na alternativní paliva. Postupně začala budovat síť stanic i pod vlastní značkou.

„První českou CNG stanici Bonett jsme otevřeli v roce 2006 v Jeseníku. Naši vlajkovou loď jsme otevřeli o čtyři roky později, v roce 2010 na Kladně. Dnes na této stanici plníme 140 autobusů denně,“ vzpomíná Blanka Kuličová, provozní ředitelka společnosti. „Od roku 2010 působíme i na Slovensku, otevřeli jsme tam stanice v Komárně, Banské Bystrici, Trnavě a dalších městech. První vlastní CNG stanice Bonett v Praze byla spuštěna do provozu v roce 2012, dnes jich zde máme již deset a jsme největším dodavatelem bioCNG pro vozidla v hlavním městě,“ vyjmenovává Kuličová a dodává: „Našim nejúspěšnějším rokem z pohledu investic byl rok 2017, kdy jsme otevřeli 10 vlastních CNG stanic a jejich celkový počet se v ČR zvýšil na tehdejších 32.“

„Dalším důležitým milníkem byl rok 2019, kdy jsme zvítězili v evropském tendru a otevřeli první stanici na třetím evropském trhu v Polsku pro varšavský dopravní podnik. Tato stanice je v Polsku zdaleka největší, aktuálně tam plníme 160 autobusů každý den. V návaznosti na tento projekt jsme zvítězili ve statním tendru na dodavatele sítě CNG stanic a vybudovali jsme dalších 15 plnicích stanic za více než čtvrt miliardy korun. V roce 2019 jsme současně přesunuli naši výzkumnou, vývojovou a produkční činnost do nově vybudovaného inovačního centra Bonett Innovation v Klecanech, kde vyvíjíme a sériově vyrábíme moderní úsporné technologie dle požadavků a potřeb klientů i našich vlastních,“ doplňuje Václav Holovčák.  

Dnes skupina Bonett provozuje největší 100% českou síť 52 CNG stanic v investiční hodnotě přes 500 milionů korun. Obrat skupiny se v roce 2022 přiblížil ke 2 miliardám korun. V roce 2023 plánuje růst nejméně o 20 % a překročit i tuto hranici. Skupina dodává technologie a zajišťuje servis dalším téměř 150 stanicím nejen v Česku, ale i v zahraničí. Díky svým dlouholetým znalostem a zkušenostem z oblasti alternativních paliv nabízí klientům také poradenství. Největší síla Bonett tkví v investičních kapacitách a schopnosti vybudovat rychle a flexibilně infrastrukturu pro jakákoliv alternativní paliva. Bonett je členem CNG Card Centra, a nabízí jako jeden z největších vydavatelů také vlastní Bonett bioCNG karty, které zákazníkům garantují slevy na plnění a jiná zvýhodnění.


První vodíkové stanice

„Na jaře letošního roku jsme dodali také první veřejnou vodíkovou stanici pro ORLEN Unipetrol na pražském Barrandově a v červnu pak druhou v Litvínově. Zelený vodík vidíme jako jedno z možných paliv budoucnosti. My v Bonett již praktické zkušenosti s pořízením infrastruktury máme. Jednáme o dalších projektech, chceme dále růst a nebojíme se výzev. Jsme připraveni postavit další desítky stanic s touto technologií,“ říká Holovčák.


S důrazem na udržitelnost

Bonett je jedním z klíčových hráčů v oblasti alternativních paliv na českém trhu a udává trendy v udržitelnosti. Dodává výhradně bioCNG se 100% podílem biometanu, který je z obnovitelných zdrojů a je uhlíkově neutrální. „Našim zákazníkům umožňujeme jezdit bezemisně a snižovat jejich dopad na životní prostředí. BioCNG pomáhá nejen snižovat emise, zároveň je také ekonomické. Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší než u konvenčních paliv. Jezdit na CNG je aktuálně nejlevnější ze všech klasických pohonných hmot, a je to současně levnější než elektřina nebo vodík,“ uzavírá Václav Holovčák.

Bonett je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, licence na obchod elektřinou, současně i licencí na obchod s plynem v ČR a v Polsku, evropské certifikace ISCC pro obchod s biometanem a dalších certifikací. Skupina aktivně přistupuje k systému ESG, za jeden z hlavních úkolů si stanovila snížení spotřeby vlastních zdrojů prostřednictvím nově instalovaných fotovoltaických systémů a digitalizace provozu prostřednictvím IoT systémů.

Litvínov - 28.06.2023

Vodíková stanice pod taktovkou Bonett dnes otevírá v Litvínově


Druhá vodíková stanice pod taktovkou Bonett se dnes otevírá v Litvínově. Navazuje na vodíkovou stanici v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. V rámci České republiky dnes existují tři veřejné vodíkové stanice, přičemž však pouze Litvínov a Barrandov dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar. Obě realizace Bonett uskutečnil pro společnost ORLEN Unipetrol.

„Vodík je určitě palivo budoucnosti a současně i technologická výzva, vodíkové stanice chce budovat celá Evropa. My v Bonett to už děláme – postavili jsme dvě vodíkové stanice, máme skvělý profesionální tým, a jsme připraveni vybudovat desítky dalších stanic. A to jak v tuzemsku, tak v dalších evropských zemích,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.

Nová veřejná vodíková stanice se nachází v Litvínově – Záluží na čerpací stanici Benzina. Po uvedení do provozu bude Bonett zajišťovat také její servis.


Tlak a kapacita zásobníku

Použitá profesionální technologie je klíčová pro rychlost plnění. „V Litvínově i Praze natankuje osobní vůz do plné nádrže během čtyř až pěti minut,“ říká Holovčák.

Tlak je jedním z parametrů rozhodujících o kvalitě služby. V zásobnících litvínovské stanice je nadstandardní až 950 bar. To je výhodou nové stanice – u jiných stanic při nižším tlaku může natankování jednoho vozidla do plné kapacity nádrže trvat až desítky minut.

„Zásadní je také velikost zásobníků. Pokud není dostatečně velká, může dojít k vyčerpání zásobníku a před plněním dalšího vozu je potřeba počkat na jeho opětovné doplnění,“ dodává Václav Holovčák.

Rozvoj vodíkové infrastruktury v Litvínově je jedním z kroků k čistějšímu životnímu prostředí v severočeském regionu, který historicky trpí značnou ekologickou zátěží. Blízkost německých hranic pak předurčuje, že stanice může lákat i zahraniční řidiče, kteří u nás natankují vodík za výhodnější cenu.  

 

Vodík na startovní čáře

Bonett sází na vodíkovou budoucnost a plánuje expandovat i do dalších evropských zemí. „Díky dosavadním realizacím jsme získali cenné know-how, které je ojedinělé i na evropské úrovni. Věříme v nízkoemisní mobilitu a chceme patřit mezi lídry v alternativních pohonných hmotách,“ uvádí Václav Holovčák.

Praha - 20.06.2023

Desátá CNG stanice Bonett v Praze spustila provoz


Desátou vlastní čerpací stanici na CNG v Praze otevřela společnost Bonett. Jde o veřejnou samoobslužnou stanici s non-stop provozem na ulici Bělohorská na pražském Vypichu. Stojan na CNG je součástí stávající čerpací stanice na klasická fosilní paliva a rozšiřuje tím její portfolio nabízených pohonných hmot. 


„Plnička na Bělohorské zkracuje zákazníkům dojezd ke zdroji CNG. Naše nejbližší stanice se doposud nacházely na Stodůlkách a Barrandově. Jedná se o desátou veřejnou stanici Bonett na území Prahy a zároveň 52. v České republice,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.


Firma je největším českým prodejcem CNG a pro své zákazníky nakupuje téměř stoprocentní biometan. Výstavbě infrastruktury vlastních CNG stanic se věnuje od roku 2006 a v současnosti vlastní a provozuje více než pětinu všech plynových stanic na území ČR.


„Biometan je nejekologičtější obnovitelné palivo současnosti a vidíme v něm velký potenciál. Do rozvoje plynové mobility jsme proinvestovali už téměř půl miliardy Kč a chceme v rozvoji tohoto odvětví aktivně pokračovat,“ uvádí Holovčák.


Podle statistik Českého plynárenského svazu jezdilo v loňském roce po českých silnicích celkem 30 085 vozidel poháněných CNG, z toho 27 895 osobních vozů a dodávek (ty jsou oblíbené především u rozvážkových služeb). Zbytek tvoří autobusy.


Pro srovnání silně medializovaných elektromobilů u nás jezdil ke konci loňského roku zhruba poloviční počet. Podle Centra dopravního výzkumu to v kategorii osobních vozů a dodávek bylo 15 404 vozidel.


„Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší oproti konvenčním palivům. Plyn navíc neobsahuje prachové částice, produkuje méně emisí dusíku a CO2 a provoz auta je citelně tišší. Sázíme na bioplynovou mobilitu a intenzivně vyhledáváme další možnosti pro výstavbu nových plniček a klientů, uvádí Václav Holovčák.

Praha - 28.03.2023

DKV Mobility rozšířila svou síť o 40 bioCNG stanic Bonett


Evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách DKV Mobility a společnost Bonett Gas Investment, která se specializuje na alternativní paliva, uzavřely smlouvu o spolupráci. Zákazníci DKV Mobility díky tomuto partnerství získají možnost bezhotovostních úhrad u 40 plnicích stanic značky Bonett. Celoevropská akceptační síť DKV Mobility nabízí zhruba 20 tisíc stanic s alternativními palivy.


„Ze spolupráce se společností Bonett Gas Investment máme velkou radost. Rozšiřováním naší akceptační sítě s alternativními palivy pomáháme zákazníkům v přechodu na mobilitu ohleduplnou ke klimatu,“ říká Lukáš Ondráček, ředitel české pobočky DKV Mobility.


„Jsme velmi potěšeni zahájením spolupráce se společností DKV Mobility a především tím, že se portfolio plateb u našich stanic neustále rozšiřuje. Zahájením této spolupráce chceme našim zákazníkům přinést opět další nové možnosti,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva akciové společnosti Bonett Gas Investment.


Podporování přechodu na paliva a pohony šetrné vůči klimatu je v souladu s misí společnosti DKV Mobility: Urychlovat přechod k hospodárné a trvale udržitelné budoucnosti mobility. DKV Mobility se hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivním podnikem a své zákazníky podporuje v úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého z jejich vozových parků o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

Praha - 27.04.2022

Bonett zprovozňuje dvě nové CNG stanice v Praze. Na Jižní spojce v Záběhlicích a na Černém Mostě v areálu MAKRO

Přijeďte natankovat na některou z našich dvou nových stanic v Praze! Kam?

Již od 28.4.: Jižní spojka 3183/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 

Již brzy: Chlumecká 2424, 19800 Praha 20 - Horní Počernice  

Karlovy Vary - Jenišov - 23.07.2021

Bonett CNG stanice nově i v Jenišově u Karlových Varů!

Od nynějška naplníte CNG od Bonettu i v Jenišově u Karlových Varů u Makra. Stanice je v NON STOP režimu a opět na ní použijete naše Bonett i ostatní CNG či CCS karty,

Liberec - 16.06.2021

Dnes jsme pro vás otevřeli již druhou CNG stanici v Liberci

Bonett dnes otevřel novou, v pořadí již druhou, CNG stanici v Liberci. Adresa nové stanice je Doubská 997, Rochlice, Liberec. I zde je non stop provoz a platba možná hotově a kartami.

Králův Dvůr - 11.05.2021

Začátkem května 2021 Bonett uvedl do provozu svou 46. CNG stanici, tentokrát v Králově Dvoře

Přímo v areálu Arriva Střední Čechy naleznete novou Bonett stanici v Králově Dvoře.

Stanice je otevřena nonstop.  
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami, CCS, přes den i v hotovosti.

ČESKO - 12.02.2021

BONETT SA STAL OPÄŤ NAJVÄČŠÍM PREDAJCOM CNG NA SLOVENSKU V ROKU 2020

Bonett sa stal opäť najväčším predajcom CNG v Českej republike.

Praha - 23.09.2020

Unipetrol uzavrel zmluvu so spoločnosťou Bonett o inštalácii troch vodíkových stojanov na čerpacích staniciach Benzina

Predseda predstavenstva skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak a člen predstavenstva skupiny Bonett Václav Holovčák podpísali zmluvu o výstavbe troch vodíkových plniacich staníc. Stavba prvých verejných vodíkových plniacich stojanov v Českej republike začne na existujúcich čerpacích staniciach značky Benzina patriacich do medzinárodnej skupiny ORLEN v Prahe na Barrandove a v Litvínove už v tomto roku, ich uvedenie do prevádzky je plánované na budúci rok. Následne bude vodíkový stojan nainštalovaný na čerpacej stanici Benzina v Brne v Gaštanové ulici. V pokročilom štádiu príprav je tiež inštalácia vodíkových stojanov na čerpacích staniciach Benziny v Plzni na Nepomucké ulici a v Prahe na D10 v smere na Mladú Boleslav.

"Teší ma, že po náročnom procese príprav a administratívy môžeme konečne začať stavbu prvých troch vodíkových plniacich staníc v Českej republike. Vo výberovom konaní na realizáciu stavby zvíťazila spoločnosť Bonett, čo posvätilo aj Ministerstvo dopravy Českej republiky. Vďaka tomu sme teraz podpísali zmluvu o inštaláciu vodíkových plniacich stojanov na čerpacích staniciach Benzina v Prahe na Barrandove, Litvínove a Brne. V budúcom roku plánujeme otvorenie prvých dvoch plniacich staníc a v druhej fáze otvorenia tretej stanice v Brne. Zároveň pripravujeme začatí obstarávania na výber dodávateľa ďalších dvoch projektov, ktoré sa budú nachádzať v Plzni a Prahe, "povedal Tomasz Wiatrak, predseda predstavenstva skupiny Unipetrol.

Vodík je najekologickejší palivo, pretože pri jeho spaľovaní nevznikajú nežiadúce látky. Vozidlá na vodíkový pohon na rozdiel od klasických elektromobilov nepotrebujú k prevádzke batérie a ich tankovanie tak zaberie rovnako času ako u benzínových či dieselových automobilov. "Veríme, že vodík postupom času doplní súčasnú batériovú elektromobilitu a bude hrať čoraz významnejšiu úlohu nielen v oblasti osobnej mobility ale predovšetkým v oblasti hromadnej dopravy a prepravných služieb. V tejto oblasti preto spolupracujeme s výrobcami automobilov na vodíkový pohon, ktoré chceme s ich produktmi prilákať do Českej republiky. Zároveň sme v kontakte s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy. O využití vodíka vo verejnej hromadnej doprave rokujeme s Hlavným mestom Praha, Stredočeským krajom a Ústeckým krajom, "doplnil Tomasz Wiatrak.

Čerpacie stanice Benzina v Prahe na Barrandove a v Litvínove budú zásobované vodíkom, ktorý vzniká pri spracovaní ropy v rafinériách Unipetrolu v Litvínove a Kralupoch nad Vltavou. Unipetrol sa zároveň zaoberá konkrétnymi projektmi efektívne výroby vodíka z alternatívnych zdrojov, teda bez uhlíkovej stopy, napríklad elektrolýzou vody za využitie elektrickej energie získanej z fotovoltaických článkov.

"Naša ponuka na vodíkové stanica bola vyhodnotená ako najlepšia, a my si vážime toho, že Bonett dodá prvá stanica na vodík nielen u nás, ale aj v regióne, a bude v pozícii generálneho dodávateľa u tohto prelomového dopravného projektu. Vybudovali sme už stovky staníc na alternatívne palivá, desiatky ich sami prevádzkujeme, ale úspech v tak prestížnom vodíkovom tendra je pre nás tou najvyššou métou. Radi by sme na tento projekt nadviazali ďalšími vodíkovými aktivitami a realizáciami nielen v SR, ale aj v Poľsku a na slovenské, kde taktiež naša skupina aktívne pôsobí, "dodal Václav Holovčák, člen predstavenstva skupiny Bonett.

V Českej republike doteraz fungovala iba jediná neverejná plniaca stanica na vodík v Neratoviciach, ktorá od roku 2009 slúžila pre autobus tamojšie verejnej dopravy. Vodík je populárna predovšetkým v Spojených štátoch amerických, Japonsku a Nemecku. V susednom Nemecku fungovalo ku koncu minulého roka už 87 plniacich staníc na vodík, pričom dve z nich sa nachádzajú na čerpacích staniciach STAR patriacich taktiež do nadnárodného koncernu ORLEN. Celosvetovo bolo ku koncu roka 2019 v prevádzke 432 vodíkových plniacich staníc, pričom 330 z nich je otvorených pre verejnosť.

Bonett je najväčší špecializovaný dodávateľ staníc na alternatívne palivá v stredoeurópskom regióne a druhý najväčší predajca CNG v Českej republike. Skupina pôsobí na českom, poľskom a slovenskom trhu, orientuje sa na investície, prevádzkovanie a dodávky staníc na alternatívne palivá. Bonett prevádzkuje aktuálne 43 CNG staníc v investičnej hodnote vyše 350 miliónov korún, a má 15% podiel na predaji CNG v ČR. V rámci ekologizácie dopravy plánuje Bonett vybudovať desiatky ďalších staníc v ČR, Poľsku i na slovenský, vrátane siete vlastných LNG staníc. Cieľom skupiny je aj významná pozícia vo vodíkových inštaláciách, ako aj výroba a predaj biometánu vo vlastnej sieti. Celkové investície skupiny v ČR a Poľsku sú naplánované na 750 miliónov korún. Bonett technológie staníc sú spojené so špičkovou technológiou a nadštandardnými službami.

Skupina Unipetrol je najväčší rafinérskou a petrochemickej spoločnosti v Česku. Zameriava sa na spracovanie ropy a na výrobu, distribúciu a predaj pohonných hmôt a petrochemických produktov - najmä plastov a hnojív. Vo všetkých týchto oblastiach patrí k významným hráčom na českom i stredoeurópskom trhu. Do skupiny Unipetrol spadajú rafinérie a výrobné závody v Litvínove a Kralupoch nad Vltavou, spoločnosť Paramo so značkou Mogul v Pardubiciach a Kolíne, Neratovické spoločnosť Spolana a dve výskumné centrá v Litvínove a Brne. Súčasťou Unipetrolu je aj sieť čerpacích staníc Benzina v Česku a na slovenské. V Česku je Benzina s počtom 417 staníc najväčším reťazcom. Unipetrol je v Slovenskej republike jedna z najväčších firiem z hľadiska obratu. Za rok 2019 utŕžila 129 miliárd Sk a zamestnáva viac ako 4 800 ľudí. Unipetrol je okrem rozvoja podnikania hrdý na to, že je spoločensky zodpovednou spoločnosťou. Preto venuje rovnakú mieru pozornosti iniciatívam zameraným na kultiváciu a podporu trvalo udržateľného rozvoja, vzdelávania, miestnych komunít a životného prostredia. V roku 2005 sa Unipetrol stal súčasťou skupiny ORLEN, ktorá je najväčším spracovateľom ropy v strednej Európe.


Brno - 14.07.2020

Ďalšie novootvorená CNG stanice Bonett v Brne

V poradí druhú brnenskú CNG stanicu Bonettu nájdete u čerpacej stanice AVIA
v ulici Viedenská, 619 00 Brno.

Stanica je otvorená nonstop.
Pre plnenie je možné použiť koncovky NGV1 aj NGV2, platiť je možné CNG aj bankovými kartami, CCS, cez deň aj v hotovosti.

Polsko - 06.06.2020

Vyhrali sme v rade nových tendrov poľského PSG (Polska Spółka Gazownictwa)

Bonett získal důvěru a podepsal řadu kontraktů v aktuální hodnotě přes 150 milionů s polským PSG na vybudování sítě nových CNG stanic v Polsku.

Stanice bude budovat naše polská společnost Bonett Polska s plnou podporou mateřské skupiny Bonett.

Stanice jsou budovány na podkladě zákona o elektromobilitě a alternativních palivech z roku 2018.Varšava - 01.06.2020

Budujeme novu stanicu vo Varšave pre Varšavskej vodovody a kanalizácie (MPWIK)

Bonett buduje novou velkou investici pro MPWIK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa).
Stanice bude sloužit pro ekologická vozidla MPWIK.

Součástí dodávky Bonett je 

- kompletní projekt, vyřízení povolení ke stavbě,
- 2x nelubrikovaný kompresor výkonu 2x300Nm3/h
- vysoce účinný adsorber vlhkosti
- velkokapacitní sklad plynu
- výdejní stojan CNG.

Spuštění do provozu v červenci 2020.

Cheb - 16.04.2020

Nová CNG stanice Bonett v Chebe pri diaľnici D6.

Nová stanice je umístěna u čerpací stanice Schnell na adrese Pražská 139/56, 350 02 Cheb.
Stanice je připravena pro plnění vozidel nejen v lokalitě Cheb, ale hlavně těch, které míří po dálnici D6 do nebo z Německa.

Stanice je dostatečně kapacitní pro plnění osobních, dodávkových i nákladních vozidel.Kolín - 09.04.2020

Bonett otvoril v Kolíne u Shellu ďalšiu CNG stanicu

Bonett otevřel novou CNG stanici u čerpací stanice Shell v Kolíně.
Stanici naleznete na adrese Jaselská 880, 280 02 Kolín.

Stanice je otevřena nonstop, má díky výkonnému kompresoru a zvětšenému skladu plynu vysokou kapacitu plnění.
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami.


Varšava - 02.03.2020

Bonett vybudoval najväčšiu stanicu CNG v Poľsku

MZA Klesczowa je největší stanice CNG v Polsku.
Slouží pro plnění 110 autobusů CNG varšavského dopravního podniku.

Smlouva pro vybudování stanice byla podepsána v září 2018, následně Bonett vyprojektoval stanici a vyřídil stavební povolení,
a následně vybudoval velkokapacitní plnicí stanici pro 110 autobusů největšího polského dopravce.

Stanice má impozantní výkon 3.600Nm3/h, 110 pomaloplnicích stojanů, 6 rychloplnicích stojanů, a sklad plynu o objemu 20.000 litrů vodního objemu.

Stanice plní každý den 110 autobusů v rozmezí 22:00-03:00hodin.Kontaktujte nás: