Investície & dodávky staníc

Investície & dodávky staníc

Naše technológie umožňujú vozidlám využívať alternatívne palivá.
CNG / LNG / vozidlá s vodíkovým pohonom emitujú výrazne menej oxidov dusíka, uhlíka a prachových čiastic než naftové alebo benzínové automobily.
Umožňujeme prostredníctvom nami investovaných staníc šetriť životné prostredie aj Vaše peniaze.
Vybudovali sme najväčší stanice v Českej republike i Poľsku pre stovky autobusov.
Zásobujeme z našich technológií 50% CNG autobusov v Českej republike.
Prevádzkujeme sieť staníc v aktuálnej hodnote vyše 400 miliónov korún.
Sme pripravení investovať a dodať ďalšie stovky miliónov
do zmysluplných CNG / LNG / H2 / biometán projektov.
Hledáme nové investiční projekty na Slovensku.

Sme silný a skúsený partner, zainvestujeme a dodáme stanicu aj pre Vaše potreby

Kontaktujte nás: