Bonett pod vlastnou značkou otvára prvé dve CNG stanice na Slovensku

Košice - 10.04.2024

Popredný český dodávateľ alternatívnych pohonných hmôt Bonett vstupuje s vlastnou značkou na slovenský trh. Začiatkom roka spustil prevádzku dvoch CNG plničiek v Bratislave a Prešove. Spoločnosť do budúcna plánuje ďalšiu expanziu.

Bonett doteraz na Slovensku pôsobil ako dodávateľ CNG, LNG a LPG staníc pre iných distribútorov, pre ktorých realizoval desiatky plniacich staníc. V roku 2023 pre SPP dokončil tri veľkokapacitné L-CNG stanice v Trnave, Prešove a Brodskom. Otvorením vlastných plniacich CNG staníc nadväzuje na svoj úspech na českom trhu, kde pod svojou značkou prevádzkuje sieť 52 staníc.

„Vďaka našej vlastnej sieti po celej Českej republike máme cenné know-how v oblasti infraštruktúry, znižovania emisií a predaja alternatívnych palív s nižšou emisnou stopou ako fosílne palivá. Chceme túto skúsenosť preniesť aj na ďalšie trhy. Slovensko sa vzhľadom na svoju geografickú a historickú blízkosť logicky ponúka ako vhodný trh na rozvoj zahraničnej siete, ako aj na dodávky biometánu s nižšou emisnou stopou pre korporátne či štátne podniky,“ hovorí Václav Holovčák, člen predstavenstva skupiny Bonett.

Pohon na zemný plyn je ekologickejší ako pohon na benzín alebo naftu. Umožňuje výrazne znížiť emisie z dopravy. Produkuje o 95 percent menej emisií pevných častíc a o 30 percent menej emisií dusíku a CO2 v porovnaní s dieselovými motormi. Jeho prevádzka je tiež o 30 percent tichšia. Okrem nezanedbateľného ekologického hľadiska prináša aj ďalšie výhody, napríklad úľavu z platby cestnej dane pre vozidlá na tento druh pohonu. Biometán, predávaný zo staníc Bonett v Českej republike, umožňuje ešte výraznejšie znížiť emisie z dopravy o milióny kilogramov CO2.

„Na Slovensku máme za sebou celý rad úspešných realizácií a vidíme záujem o alternatívne palivá. Chceme firmám, mestským autobusom aj verejnosti uľahčiť ich voľbu jazdiť s nižšími emisiami CO2. Najmodernejšia udržateľná infraštruktúra tomu môže veľmi pomôcť,“ uvádza Martin Andrašovský, riaditeľ Bonett Slovakia.

V súvislosti so sprevádzkovaním staníc v Bratislave a Prešove začína Bonett ponúkať svoje CNG karty aj slovenským motoristom. Okrem cenového zvýhodnenia im karty prinášajú aj ďalšie benefity, ako je napríklad plnenie na faktúru s prehľadom všetkých tankovaní a platba až v nasledujúcom mesiaci.

V Bratislave, v areáli Bory v Devínskej Novej Vsi, i v Prešove na ulici Jána Pavla II. ide o verejnú samoobslužnú stanicu s non-stop prevádzkou. V oboch prípadoch je výdajný stojan na CNG súčasťou čerpacej stanice na klasické palivá a rozširuje tak jej portfólio ponúkaných pohonných hmôt.

„Otvorenie prvých dvoch staníc pod vlastnou značkou na Slovensku predstavuje posilnenie pozície Bonett na slovenskom trhu. Skupina bude ďalej pokračovať v dodávkach plniacej infraštruktúry tretím stranám a zároveň je pripravená financovať a budovať infraštruktúru CNG, LNG a vodíku pre projekty autobusových a dopravných spoločností,“ uzatvára Martin Andrašovský.

Kontaktujte nás: