Biometán

Biometán

Biometán je upravený obnoviteľný zemný plyn, ktorý je vyrábaný úpravou bioplynu.
Biometán má až 98% obsah metánu, a môže byť využívaný na výrobu tepla alebo doprave ako bioCNG.
Výsledný produkt je možné vtláčet do distribučnej siete alebo prevážať k miestu spotreby pomocou trailerov.

Bonett zaisťuje všetky potrebné produkty a služby potrebné na inštaláciu a prevádzkovanie biometanových staníc.
Zabezpečujeme na kľúč všetko, čo zákazník môže požadovať.
Pôsobíme ako investor alebo generálny dodávateľ.

Sme silný a skúsený partner, zainvestujeme a dodáme stanicu aj pre Vaše potreby

Kontaktujte nás: