Bonett vybudoval tretiu veľkokapacitnú stanicu L-CNG pre SPP

Košice - 27.10.2023


Tretia veľkokapacitná LCNG stanica zahájila svoju prevádzku na hraničnom odpočívadle Brodské. Vodičom táto nová stanica ponúkne možnosť tankovať skvapalnený zemný plyn LNG, ako aj stlačený CNG. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), dodávateľom kompletnej infraštruktúry je Bonett.

Veľkokapacitná stanica v Brodskom nadväzuje na nedávno otvorené stanice v Trnave a Prešove. Plnička bude slúžiť ako ďalšia alternatíva pre nákladné vozidlá, ako aj pre autobusovú a osobnú dopravu. Má výhodnú polohu priamo na hraničnom odpočívadle Brodské a je prístupná z oboch smerov, z Bratislavy, aj z Brna.

Všetky tri LCNG stanice boli otvorené v priebehu tohto roku. Slávnostné otvorenie v Trnave za účasti ministra Karla Hirmana prebehlo vo februári, plnička v Prešove oficiálne zahájila svoju prevádzku koncom apríla. Z technologického hľadiska sú všetky tri stanice identické a ich infraštruktúru dodala skupina Bonett.

„S dodávaním najpokrokovejších technológií máme medzinárodné skúsenosti a som veľmi hrdý na to, že teraz môžeme svoje know-how priniesť aj na Slovensko. Zemný plyn je výrazne šetrnejší k životnému prostrediu ako benzín alebo nafta, pričom poskytuje podobné prevádzkové a výkonnostné parametre. Ak naviac vzniká z biometánu, je plne obnoviteľný. Práve v ňom vidíme budúcnosť nákladnej dopravy na najbližších 10 rokov,“ dodáva Václav Holovčák, člen predstavenstva skupiny Bonett.

Pohon na zemný plyn produkuje o 95 percent menej emisií pevných častíc a o 30 percent menej emisií CO2 v porovnaní s dieselovými motormi. Jeho prevádzka je naviac o 30 percent tichšia. Okrem nezanedbateľného ekologického aspektu prináša táto alternatíva aj ďalšie výhody, napríklad úľavu z platby cestnej dane pre vozidlá na tento druh pohonu.

Sieť troch čerpacích LCNG staníc vznikla ako súčasť projektu fuelCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej infraštruktúry troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pozdĺž hlavných koridoroch TEN-T siete na Slovensku. Projekt podporuje Európska komisia a spolufinancuje Nástroj na prepojenie Európy (CEF).

„Čerpacia stanica je svojím konceptom unikátna, pretože umožňuje autonómnu prevádzku bez pripojenia do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre všetky typy nákladných vozidiel ponúka aj CNG. Prostredníctvom vysokotlakového LNG čerpadla a následným zahrievaním LNG vo výparníkoch vzniká CNG, ktoré je potom možné plniť do osobných a úžitkových automobilov, autobusov i nákladných vozidiel. Na slovenský trh dodávame len najmodernejšie udržateľné technológie,“ uvádza Martin Andrašovský, výkonný riaditeľ Bonett Slovakia.

Skupina Bonett Group buduje na Slovensku svoju vlastnú sieť CNG staníc a má navyše bohaté skúsenosti s výstavbou výkonnej vodíkovej infraštruktúry.

Stanica LCNG v Brodskom je samoobslužná, otvorená 24 hodín denne a platba je možná platobnou kartou, rovnako ako kartou od SPP CNG. Na plnenie je možné použiť koncovky NGV1.


Kontaktujte nás: