Ostrava Hranečník

Ostrava Hranečník

Najsilnejšia CNG stanica v Českej republike s výkonom 3.200Nm3 / h na vstupnom tlaku 0,8barg.

Stanica je s príkonom 800kW je vôbec najsilnejší stanicou v ČR.
Klientom je Dopravné Podnik Ostrava, stanica bola vybudovaná pre 110 autobusov.

Súčasťou stanice je:

 • 4x nelubrikované kompresory o výkone 4 x 800 Nm3/h
 • sklad plynu 10.000 litrov pre 2.500 Nm3
 • 4x sušič plynu
 • 7x výdajný stojan, špeciálne
 • 5x tankomat
 • trafostanice, prípojka plyn a elektro
 • projektová dokumentácia
 • stavebné povolenie
 • kolaudácie
 • stabilizácia podložia v podobe pilotáže
 • kamerový systém s 12x kamerou a záznamovým zariadením
 • a ďalšie súčasti

Kontaktujte nás: