Brno

V Brne sme vybudovali v tej dobe najvýkonnejší CNG stanicu v Českej republike s výkonom 3.800Nm3 / h.

Stanica je s možnosťou práce v rozmedzí 17-35bar energeticky najšetrnejší stanicou v ČR.
Klientom je Dopravné Podnik Brno, stanica bola vybudovaná pre 110 autobusov, dnes na nej tankuje viac ako 150 autobusov.

Súčasťou stanice je:

  • 3x nelubrikované kompresory á 1.300Nm3/h @17-35bar
  • sklad plynu 10.000 litrov pre 2.500 Nm3
  • 3x sušič plynu
  • 4x výdajný stojan, špeciálne
  • 4x tankomat
  • prípojka plyn a elektro
  • projektová dokumentácia
  • stavebné povolenie
  • kolaudácie
  • a ďalšie súčasti

Kontaktujte nás: