Bonett News

Praha - 17.04.2024

Bonett - dlouholetý podporovatel Grafiky roku


Slavnostní vyhlášení laureátů jubilejního 30. ročníku Grafiky roku proběhlo minulý týden v Císařské konírně Pražského hradu. Zároveň se uskutečnila vernisáž výstavy, která potrvá až do 12. května 2024. Organizátorem projektu Grafika roku, stejně jako Ceny Vladimíra Boudníka, je Nadace Hollar. Skupina Bonett Group je jejím dlouholetým podporovatelem.

Laureátem 29. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka se stal Miloslav Polcar, jehož díla jsou součástí výstavy, za jeho mimořádný tvůrčí přínos české grafice. Hlavní cenu Grafiky roku 2023 si odnesla mladá autorka Markéta Bábková za dřevoryt "Dřevěné okno".

Do soutěže bylo vybráno celkem 697 grafických prací a autorských knih. Porotci z celé země a zahraničí spolu s kurátory z nich vybrali 320 děl do výstavy, udělili 48 nominací a vybrali 15 laureátů.

Skupina Bonett Group se stala partnerem ceny grafické techniky tisku z hloubky. Vítězkou se stala Eva Vápenková za karborundový tisk "Moje skutečnost" a studentka Tatsiana Byts za akvatintu "Nejčastěji se do šrotu řadí samoty pro následné zpracování nebo likvidaci".

„Jsme velice rádi, že můžeme vedle našich byznysových aktivit směřujících ke zlepšení životního prostředí a snižování emisí pravidelně podporovat i něco tak krásného a originálního, jako je výtvarné umění. Krása uměleckého díla nás obohacuje všechny. Na umění je nádherné, že není závislé na jednotkách nebo cenách, a že samovolně poskytuje pocit vnitřního naplnění a radosti,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

Ocenění probíhá v pěti hlavních kategoriích (velké a malé formáty – dospělí autoři i studenti a autorské knihy) a dle pěti grafických technik: tisk z výšky, hloubky, litografie, serigrafie a počítačová grafika. U dospělých autorů letos převládá technika litografie a hlubotisku, u studentů litografie a rovněž hlubotiskové techniky, nechybí ani tradiční nebo vlastní kombinované techniky.

Výstava představuje výběr nejlepší současné umělecké grafické tvorby v zemi za rok 2023. Po skončení v Císařské konírně Pražského hradu se v letních měsících představí také v Galerii Gong v Ostravě.

Grafika roku se během třiceti let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Součástí výstavy je také prezentace laureáta Ceny Vladimíra Boudníka, která je udělována současnému autorovi za mimořádný přínos českému grafickému oboru za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

Nadace Hollar je nestátní neziskovou organizací, která vznikla za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury. Ten díky dlouholeté tradici v českém i mezinárodním kontextu ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa a jeho zapojení do celoevropských kulturních tradic.

Praga - 10.04.2024

Bonett otwiera dwie pierwsze stacje CNG na Słowacji pod własną marką


Wiodący czeski dostawca paliw alternatywnych Bonett wkracza ze swoją marką na rynek słowacki. Na początku roku rozpoczął eksploatację dwóch stacji paliw CNG – w Bratysławie i Preszowie. W przyszłości spółka planuje dalszą ekspansję.

Do tej pory Bonett pracował na Słowacji jako dostawca stacji paliw CNG, LNG i LPG dla innych dystrybutorów, dla których zrealizował kilkadziesiąt stacji paliw. W 2023 roku ukończył dla SPP trzy stacje L-CNG o dużej przepustowości w Trnawie, Preszowie i gminie Brodské. Otwierając własne stacje paliw CNG, wykorzystuje sukces na rynku czeskim, gdzie pod własną marką obsługuje sieć 52 stacji.

„Dzięki własnej sieci na terenie całej Republiki Czeskiej posiadamy cenne know-how w obszarze redukcji emisji i sprzedaży paliw alternatywnych o mniejszym śladzie emisyjnym niż paliwa kopalne. To doświadczenie chcemy przenieść także na inne rynki. Dzięki swojej bliskości geograficznej i historycznej Słowacja logicznie oferuje się jako odpowiedni rynek dla rozwoju sieci zagranicznej, ale także do dostaw biometanu o niższym śladzie emisyjnym dla przedsiębiorstw korporacyjnych lub państwowych,” mówi Václav Holovčák, Członek Zarządu Grupy Bonett.

Eksploatacja na gazie ziemnym jest bardziej przyjazna dla środowiska niż eksploatacja na benzynie czy oleju napędowym. Pozwala znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z transportu. W porównaniu z silnikami wysokoprężnymi (silnikami o zapłonie samoczynnym) emituje 95 procent mniej cząstek stałych, 90 procent mniej tlenków azotu i 30 procent mniej CO2. Jego praca jest także o 30 procent cichsza. Poza niebagatelnym aspektem środowiskowym niesie to za sobą także inne korzyści, takie jak obniżenie podatku drogowego dla pojazdów zasilanych tego typu napędem. Biometan sprzedawany na stacjach Bonett w Czechach pozwala w jeszcze bardziej znaczący sposób ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z transportu o miliony kilogramów CO2.

„Na Słowacji mamy wiele udanych realizacji i widzimy zainteresowanie paliwami alternatywnymi. Chcemy ułatwić firmom, autobusom miejskim i społeczeństwu wybór pojazdów charakteryzujących się niższą emisją CO2. Bardzo pomocna może być w tym najnowocześniejsza, zrównoważona infrastruktura,” mówi Martin Andrašovský, Dyrektor Wykonawczy Grupy Bonett Słowacja.

W związku z uruchomieniem stacji w Bratysławie i Preszowie Grupa Bonett zaczyna oferować również słowackim kierowcom swoje karty CNG. Oprócz rabatu cenowego przynoszą im one także inne korzyści, takie jak płatność na podstawie faktury z przeglądem wszystkich tankowań oraz płatność dopiero w kolejnym miesiącu.

W Bratysławie, w areale Bory w dzielnicy Devínská Nová Ves oraz w Preszowie na ulicy Jana Pawła II. mowa o publicznej samoobsługowej stacji paliw czynnej w trybie eksploatacji non-stop. W obu przypadkach stanowisko CNG stanowi część istniejącej stacji paliw konwencjonalnych i tym samym poszerza portfolio oferowanych paliw.

„Otwarcie dwóch pierwszych stacji pod naszą własną marką na Słowacji wzmocnienia pozycję Bonett na słowackim rynku. Grupa będzie w dalszym ciągu dostarczać infrastrukturę służącą do uzupełniania paliwa na rzecz stron trzecich, a jednocześnie jest gotowa do finansowania i budowy infrastruktury CNG, LNG oraz tej wodorowej na rzecz projektów przedsiębiorstw autobusowych i przedsiębiorstw transportowych,” dodaje Martin Andrašovský.

Praga - 27.10.2023

Bonett wzmacnia swoją pozycję na Słowacji budując dla SPP trzecią stację L-CNG o dużej pojemności


Na przygranicznym terenie wypoczynkowym w Brodské rozpoczęła pracę trzecia stacja LCNG o dużej pojemności. Na nowej stacji kierowcy będą mogli zatankować zarówno skroplony gaz ziemny (LNG), jak i sprężony CNG. Jej operatorem jest spółka Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), dostawcą kompletnej infrastruktury jest Grupa Bonett. 

Stacja o dużej pojemności w Brodské podąża za niedawno otwartymi stacjami w Trnawie i Preszowie. Gazowa stacja paliw będzie stanowić kolejną alternatywę dla samochodów ciężarowych oraz transportu autobusowego i pasażerskiego. Ma dogodną lokalizację tuż przy granicznym terenie wypoczynkowym Brodské i jest dostępna z obu kierunków, z Bratysławy i Brna.

Wszystkie trzy stacje LCNG zostały otwarte w tym roku. Uroczyste otwarcie odbyło się w Trnawie z udziałem Ministra Karla Hirmana w lutym, gazowa stacja paliw w Preszowie oficjalnie rozpoczęła działalność pod koniec kwietnia. Z technologicznego punktu widzenia wszystkie trzy stacje są identyczne, a ich infrastrukturę zapewniła grupa Bonett.

„Mamy międzynarodowe doświadczenie w dostarczaniu najbardziej zaawansowanych technologii i jestem bardzo dumny, że możemy teraz przenieść nasze know-how również na Słowację. Gaz ziemny jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż benzyna czy olej napędowy, zapewniając jednocześnie podobne parametry eksploatacyjne i użytkowe. Jeśli jest ponadto produkowany z biometanu, jest w pełni odnawialny. Właśnie w tym widzimy przyszłość transportu towarowego na najbliższe 10 lat,” mówi Václav Holovčák, członek zarządu Grupy Bonett.

Bonett to największa w 100% czeska sieć gazowych stacji paliw i jednocześnie największy sprzedawca bioCNG w naszym kraju. Od 2010 roku działa także na Słowacji, a w kolejnych latach ruszyła w stronę ekspansji międzynarodowej. Przykładowo wygrała europejski przetarg i dostarczyła technologię dla warszawskiego przedsiębiorstwa transportowego do największej stacji w Polsce, gdzie obecnie napełnia się 160 autobusów dziennie. Grupa buduje sieć własnych stacji paliw bioCNG oraz zaopatruje infrastrukturę dla innych operatorów, samodzielnie rozwijając nowoczesne, energooszczędne technologie w swoim centrum innowacji w Klecanach.

Napęd na gaz ziemny produkuje o 95 procent mniejszą emisję cząstek stałych i o 30 procent mniejszą emisję CO2 w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi (silnikami o zapłonie samoczynnym). Jego praca jest także o 30 procent cichsza. Oprócz znacznego aspektu ekologicznego, alternatywa ta niesie ze sobą także inne korzyści (benefity), takie jak zwolnienie z podatku drogowego w przypadku pojazdów o tego typu napędzie.

Sieć trzech stacji paliw LCNG powstała w ramach projektu fueLCNG, którego celem jest utworzenie pilotażowej infrastruktury trzech stacji paliw LNG zlokalizowanych wzdłuż głównych korytarzy sieci TEN-T na Słowacji. Projekt wspierany jest przez Komisję Europejską i współfinansowany w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Gazowa stacja paliw jest wyjątkowa w swojej koncepcji, ponieważ umożliwia autonomiczną pracę bez podłączenia do sieci elektrycznej. Oprócz paliwa LNG oferuje także CNG do wszystkich kategorii pojazdów ciężarowych. Za pomocą wysokociśnieniowej pompy LNG, a następnie podgrzewania LNG w parownikach, produkowany jest CNG, którym można następnie napełniać samochody osobowe i użytkowe, autobusy i ciężarówki. Dla rynku słowackiego dostarczamy tylko najnowocześniejsze technologie zrównoważonego rozwoju,” podaje Martin Andrašovský, dyrektor wykonawczy Bonett Slovakia.

Grupa Bonett buduje także własną sieć stacji CNG na Słowacji i posiada bogate doświadczenie w budowie wydajnej infrastruktury wodorowej.

Stacja LCNG w Brodském jest samoobsługowa, czynna całą dobę, a płatność możliwa jest zarówno kartą kredytową, jak i kartą SPP CNG. Do napełniania można wykorzystać końcówki NGV1.

 

Praha - 14.08.2023

Největší prodejce bioCNG v ČR Bonett slaví 25. výročí

Největší 100% česká síť plynových čerpacích stanic a zároveň největší prodejce bioCNG u nás slaví 25 let od svého vzniku. Bonett postupně vybudoval síť 52 plynových kapacitních čerpaček po celé republice, vstoupil na slovenský a polský trh, a má další rozvojové plány. 

Skupina Bonett prodává ze svých plnicích stanic do vozidel výhradně obnovitelný bezemisní biometan (bioCNG), který je významně šetrnější k životnímu prostředí než benzín, nafta nebo LPG. Umožňuje tak firmám i jednotlivcům jezdit ekologicky, bezemisně a zároveň ekonomicky. 

„Nabízíme firmám, městským autobusům i veřejnosti možnost jezdit bez emisí CO2. Biometan je aktuálně nejčistší pohonná hmota v dopravě, elektřina ani vodík s ní aktuálně nemůže v čistotě emisní stopy vůbec soupeřit.  Máme funkční vizi bezemisní dopravy, a našim klientům umožňujeme snižovat miliony kilogramů CO2 z dopravy,“ uvádí Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett

Firma díky stoprocentnímu podílu bioCNG na svých dodávkách plynu patří mezi největší snižovatele CO2 v České republice. „Biometan je nejekologičtější udržitelné palivo současnosti. Je zřejmé, že zájem o něj v nákladní i autobusové dopravě poroste, „těžká“ doprava na elektřinu či vodík je zatím utopií. Firmy chtějí a budou současně i muset snižovat svou celkovou uhlíkovou stopu, a přechod na bezemisní paliva je pro ně jednou ze základních možností,“ říká Holovčák.

 

Stanice na alternativní paliva ve třech zemích

Akciová společnost Bonett Group byla původně založena v roce 1997 jako investiční venture kapitálová společnost pro vybudování silné sítě LPG stanic. Společnost se od počátku profilovala současně jako generální dodavatel plynových plniček pro jiné provozovatele, pro které zajišťovala komplexní dodávky, služby a servis. Celkově skupina od počátku činnosti dodala více než 700 instalací čerpacích stanic na alternativní paliva. Postupně začala budovat síť stanic i pod vlastní značkou.

„První českou CNG stanici Bonett jsme otevřeli v roce 2006 v Jeseníku. Naši vlajkovou loď jsme otevřeli o čtyři roky později, v roce 2010 na Kladně. Dnes na této stanici plníme 140 autobusů denně,“ vzpomíná Blanka Kuličová, provozní ředitelka společnosti. „Od roku 2010 působíme i na Slovensku, otevřeli jsme tam stanice v Komárně, Banské Bystrici, Trnavě a dalších městech. První vlastní CNG stanice Bonett v Praze byla spuštěna do provozu v roce 2012, dnes jich zde máme již deset a jsme největším dodavatelem bioCNG pro vozidla v hlavním městě,“ vyjmenovává Kuličová a dodává: „Našim nejúspěšnějším rokem z pohledu investic byl rok 2017, kdy jsme otevřeli 10 vlastních CNG stanic a jejich celkový počet se v ČR zvýšil na tehdejších 32.“

„Dalším důležitým milníkem byl rok 2019, kdy jsme zvítězili v evropském tendru a otevřeli první stanici na třetím evropském trhu v Polsku pro varšavský dopravní podnik. Tato stanice je v Polsku zdaleka největší, aktuálně tam plníme 160 autobusů každý den. V návaznosti na tento projekt jsme zvítězili ve statním tendru na dodavatele sítě CNG stanic a vybudovali jsme dalších 15 plnicích stanic za více než čtvrt miliardy korun. V roce 2019 jsme současně přesunuli naši výzkumnou, vývojovou a produkční činnost do nově vybudovaného inovačního centra Bonett Innovation v Klecanech, kde vyvíjíme a sériově vyrábíme moderní úsporné technologie dle požadavků a potřeb klientů i našich vlastních,“ doplňuje Václav Holovčák.  

Dnes skupina Bonett provozuje největší 100% českou síť 52 CNG stanic v investiční hodnotě přes 500 milionů korun. Obrat skupiny se v roce 2022 přiblížil ke 2 miliardám korun. V roce 2023 plánuje růst nejméně o 20 % a překročit i tuto hranici. Skupina dodává technologie a zajišťuje servis dalším téměř 150 stanicím nejen v Česku, ale i v zahraničí. Díky svým dlouholetým znalostem a zkušenostem z oblasti alternativních paliv nabízí klientům také poradenství. Největší síla Bonett tkví v investičních kapacitách a schopnosti vybudovat rychle a flexibilně infrastrukturu pro jakákoliv alternativní paliva. Bonett je členem CNG Card Centra, a nabízí jako jeden z největších vydavatelů také vlastní Bonett bioCNG karty, které zákazníkům garantují slevy na plnění a jiná zvýhodnění.


První vodíkové stanice

„Na jaře letošního roku jsme dodali také první veřejnou vodíkovou stanici pro ORLEN Unipetrol na pražském Barrandově a v červnu pak druhou v Litvínově. Zelený vodík vidíme jako jedno z možných paliv budoucnosti. My v Bonett již praktické zkušenosti s pořízením infrastruktury máme. Jednáme o dalších projektech, chceme dále růst a nebojíme se výzev. Jsme připraveni postavit další desítky stanic s touto technologií,“ říká Holovčák.


S důrazem na udržitelnost

Bonett je jedním z klíčových hráčů v oblasti alternativních paliv na českém trhu a udává trendy v udržitelnosti. Dodává výhradně bioCNG se 100% podílem biometanu, který je z obnovitelných zdrojů a je uhlíkově neutrální. „Našim zákazníkům umožňujeme jezdit bezemisně a snižovat jejich dopad na životní prostředí. BioCNG pomáhá nejen snižovat emise, zároveň je také ekonomické. Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší než u konvenčních paliv. Jezdit na CNG je aktuálně nejlevnější ze všech klasických pohonných hmot, a je to současně levnější než elektřina nebo vodík,“ uzavírá Václav Holovčák.

Bonett je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, licence na obchod elektřinou, současně i licencí na obchod s plynem v ČR a v Polsku, evropské certifikace ISCC pro obchod s biometanem a dalších certifikací. Skupina aktivně přistupuje k systému ESG, za jeden z hlavních úkolů si stanovila snížení spotřeby vlastních zdrojů prostřednictvím nově instalovaných fotovoltaických systémů a digitalizace provozu prostřednictvím IoT systémů.

Litvínov - 28.06.2023

Vodíková stanice pod taktovkou Bonett dnes otevírá v Litvínově


Druhá vodíková stanice pod taktovkou Bonett se dnes otevírá v Litvínově. Navazuje na vodíkovou stanici v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. V rámci České republiky dnes existují tři veřejné vodíkové stanice, přičemž však pouze Litvínov a Barrandov dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar. Obě realizace Bonett uskutečnil pro společnost ORLEN Unipetrol.

„Vodík je určitě palivo budoucnosti a současně i technologická výzva, vodíkové stanice chce budovat celá Evropa. My v Bonett to už děláme – postavili jsme dvě vodíkové stanice, máme skvělý profesionální tým, a jsme připraveni vybudovat desítky dalších stanic. A to jak v tuzemsku, tak v dalších evropských zemích,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.

Nová veřejná vodíková stanice se nachází v Litvínově – Záluží na čerpací stanici Benzina. Po uvedení do provozu bude Bonett zajišťovat také její servis.


Tlak a kapacita zásobníku

Použitá profesionální technologie je klíčová pro rychlost plnění. „V Litvínově i Praze natankuje osobní vůz do plné nádrže během čtyř až pěti minut,“ říká Holovčák.

Tlak je jedním z parametrů rozhodujících o kvalitě služby. V zásobnících litvínovské stanice je nadstandardní až 950 bar. To je výhodou nové stanice – u jiných stanic při nižším tlaku může natankování jednoho vozidla do plné kapacity nádrže trvat až desítky minut.

„Zásadní je také velikost zásobníků. Pokud není dostatečně velká, může dojít k vyčerpání zásobníku a před plněním dalšího vozu je potřeba počkat na jeho opětovné doplnění,“ dodává Václav Holovčák.

Rozvoj vodíkové infrastruktury v Litvínově je jedním z kroků k čistějšímu životnímu prostředí v severočeském regionu, který historicky trpí značnou ekologickou zátěží. Blízkost německých hranic pak předurčuje, že stanice může lákat i zahraniční řidiče, kteří u nás natankují vodík za výhodnější cenu.  

 

Vodík na startovní čáře

Bonett sází na vodíkovou budoucnost a plánuje expandovat i do dalších evropských zemí. „Díky dosavadním realizacím jsme získali cenné know-how, které je ojedinělé i na evropské úrovni. Věříme v nízkoemisní mobilitu a chceme patřit mezi lídry v alternativních pohonných hmotách,“ uvádí Václav Holovčák.

Praha - 20.06.2023

Desátá CNG stanice Bonett v Praze spustila provoz


Desátou vlastní čerpací stanici na CNG v Praze otevřela společnost Bonett. Jde o veřejnou samoobslužnou stanici s non-stop provozem na ulici Bělohorská na pražském Vypichu. Stojan na CNG je součástí stávající čerpací stanice na klasická fosilní paliva a rozšiřuje tím její portfolio nabízených pohonných hmot. 

„Plnička na Bělohorské zkracuje zákazníkům dojezd ke zdroji CNG. Naše nejbližší stanice se doposud nacházely na Stodůlkách a Barrandově. Jedná se o desátou veřejnou stanici Bonett na území Prahy a zároveň 52. v České republice,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.

Firma je největším českým prodejcem CNG a pro své zákazníky nakupuje téměř stoprocentní biometan. Výstavbě infrastruktury vlastních CNG stanic se věnuje od roku 2006 a v současnosti vlastní a provozuje více než pětinu všech plynových stanic na území ČR.

„Biometan je nejekologičtější obnovitelné palivo současnosti a vidíme v něm velký potenciál. Do rozvoje plynové mobility jsme proinvestovali už téměř půl miliardy Kč a chceme v rozvoji tohoto odvětví aktivně pokračovat,“ uvádí Holovčák.

Podle statistik Českého plynárenského svazu jezdilo v loňském roce po českých silnicích celkem 30 085 vozidel poháněných CNG, z toho 27 895 osobních vozů a dodávek (ty jsou oblíbené především u rozvážkových služeb). Zbytek tvoří autobusy.

Pro srovnání silně medializovaných elektromobilů u nás jezdil ke konci loňského roku zhruba poloviční počet. Podle Centra dopravního výzkumu to v kategorii osobních vozů a dodávek bylo 15 404 vozidel.

„Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší oproti konvenčním palivům. Plyn navíc neobsahuje prachové částice, produkuje méně emisí dusíku a CO2 a provoz auta je citelně tišší. Sázíme na bioplynovou mobilitu a intenzivně vyhledáváme další možnosti pro výstavbu nových plniček a klientů, uvádí Václav Holovčák.

Praha - 28.03.2023

DKV Mobility rozšířila svou síť o 40 bioCNG stanic Bonett


Evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách DKV Mobility a společnost Bonett Gas Investment, která se specializuje na alternativní paliva, uzavřely smlouvu o spolupráci. Zákazníci DKV Mobility díky tomuto partnerství získají možnost bezhotovostních úhrad u 40 plnicích stanic značky Bonett. Celoevropská akceptační síť DKV Mobility nabízí zhruba 20 tisíc stanic s alternativními palivy.

„Ze spolupráce se společností Bonett Gas Investment máme velkou radost. Rozšiřováním naší akceptační sítě s alternativními palivy pomáháme zákazníkům v přechodu na mobilitu ohleduplnou ke klimatu,“ říká Lukáš Ondráček, ředitel české pobočky DKV Mobility.

„Jsme velmi potěšeni zahájením spolupráce se společností DKV Mobility a především tím, že se portfolio plateb u našich stanic neustále rozšiřuje. Zahájením této spolupráce chceme našim zákazníkům přinést opět další nové možnosti,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva akciové společnosti Bonett Gas Investment.

Podporování přechodu na paliva a pohony šetrné vůči klimatu je v souladu s misí společnosti DKV Mobility: Urychlovat přechod k hospodárné a trvale udržitelné budoucnosti mobility. DKV Mobility se hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivním podnikem a své zákazníky podporuje v úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého z jejich vozových parků o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

Praha - 27.04.2022

Bonett zprovozňuje dvě nové CNG stanice v Praze. Na Jižní spojce v Záběhlicích a na Černém Mostě v areálu MAKRO

Přijeďte natankovat na některou z našich dvou nových stanic v Praze! Kam?

Již od 28.4.: Jižní spojka 3183/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 

Již brzy: Chlumecká 2424, 19800 Praha 20 - Horní Počernice  

Karlovy Vary - Jenišov - 23.07.2021

Bonett CNG stanice nově i v Jenišově u Karlových Varů!

Od nynějška naplníte CNG od Bonettu i v Jenišově u Karlových Varů u Makra. Stanice je v NON STOP režimu a opět na ní použijete naše Bonett i ostatní CNG či CCS karty,

Liberec - 16.06.2021

Dnes jsme pro vás otevřeli již druhou CNG stanici v Liberci

Bonett dnes otevřel novou, v pořadí již druhou, CNG stanici v Liberci. Adresa nové stanice je Doubská 997, Rochlice, Liberec. I zde je non stop provoz a platba možná hotově a kartami.

Králův Dvůr - 11.05.2021

Začátkem května 2021 Bonett uvedl do provozu svou 46. CNG stanici, tentokrát v Králově Dvoře

Přímo v areálu Arriva Střední Čechy naleznete novou Bonett stanici v Králově Dvoře.

Stanice je otevřena nonstop.  
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami, CCS, přes den i v hotovosti.

ČESKO - 12.02.2021

BONETT STAŁ SIĘ NAJWIĘKSZYM SPRZEDAWCĄ CNG W CZECHACH W 2020 ROKU

Bonett ponownie stał się największym sprzedawcą CNG w Czechach.

Praha - 23.09.2020

Unipetrol podpisał umowę z Bonett na instalację trzech wodorowych stacji w sieci Benzina

Prezes Zarządu Grupy Unipetrol Tomasz Wiatrak oraz Członek Zarządu Grupy Bonett Václav Holovčák podpisali umowę na budowę trzech stacji paliw wodorowych. Budowa pierwszych publicznych stacji paliw wodorowych w Czechach rozpocznie się w tym roku na istniejących stacjach benzynowych Benzina, należących do międzynarodowej grupy ORLEN w Pradze w Barrandovie oraz w Litvínovie, a ich uruchomienie planowane jest na przyszły rok. Następna stacja wodorowe zostanie zainstalowane na stacji benzynowej Benzina w Brnie przy ulicy Kaštanová. Na zaawansowanym etapie przygotowań znajduje się również instalacja stacji wodoru na stacjach benzynowych Benzina w Pilźnie przy ulicy Nepomuckiej oraz w Pradze na trasie D10 w kierunku Mladej Boleslav.

Cieszę się, że po wymagającym procesie przygotowania i administracji możemy wreszcie rozpocząć budowę pierwszych trzech stacji wodoru w Czechach. Bonett wygrał przetarg na budowę, który również został uświęcony przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej. Dzięki temu podpisaliśmy obecnie umowę na montaż stanowisk do tankowania wodoru na stacjach benzynowych Benzina w Pradze w Barrandovie, Litvínovie i Brnie. W przyszłym roku planujemy otworzyć dwie pierwsze stacje paliw, aw drugim etapie otworzyć trzecią stację w Brnie. Jednocześnie przygotowujemy się do rozpoczęcia przetargu publicznego na wybór dostawcy dla dwóch kolejnych projektów, które będą zlokalizowane w Pilźnie i Pradze - powiedział Tomasz Wiatrak, prezes zarządu Grupy Unipetrol.

Wodór jest paliwem najbardziej przyjaznym dla środowiska, ponieważ podczas spalania nie wytwarza niepożądanych substancji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych samochodów elektrycznych, samochody napędzane wodorem nie potrzebują baterii do działania, więc tankowanie zajmuje tyle samo czasu, co samochody na benzynę lub olej napędowy. „Wierzymy, że wodór z czasem uzupełni obecną elektromobilność akumulatorów i będzie odgrywał coraz większą rolę nie tylko w dziedzinie mobilności osób, ale zwłaszcza w dziedzinie transportu publicznego i usług transportowych. W tym zakresie współpracujemy zatem z producentami samochodów na wodór, które swoimi produktami chcemy przyciągnąć do Czech. Jednocześnie pozostajemy w kontakcie z organami państwowymi i samorządowymi. Prowadzimy negocjacje w sprawie wykorzystania wodoru w transporcie publicznym ze stolicą Pragą, regionem środkowoczeskim i województwem Ústí nad Labem ”- dodał Tomasz Wiatrak.

Stacje benzynowe Benzina w Pradze w Barrandovie i Litvínovie będą zasilane wodorem, który jest wytwarzany podczas przerobu ropy naftowej w rafineriach Unipetrolu w Litvínovie i Kralupach nad Vltavou. Jednocześnie Unipetrol realizuje konkretne projekty związane z wydajną produkcją wodoru z alternatywnych źródeł, czyli bez śladu węglowego, np. Poprzez elektrolizę wody z wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskiwanej z ogniw fotowoltaicznych.

„Nasza oferta na stacje wodorowe została oceniona jako najlepsza i doceniamy, że Bonett dostarczy pierwsze stacje wodorowe nie tylko w naszym kraju, ale także w regionie i będzie generalnym wykonawcą tego przełomowego projektu transportowego. Zbudowaliśmy już setki alternatywnych stacji paliw, kilkadziesiąt z nich sami prowadzimy, ale sukces w tak prestiżowym przetargu na wodór jest dla nas najwyższym celem. Chcielibyśmy kontynuować ten projekt z innymi działaniami i wdrożeniami związanymi z wodorem nie tylko w Czechach, ale także w Polsce i na Słowacji, gdzie nasza grupa również jest aktywna ”- dodał Václav Holovčák, członek zarządu Grupy Bonett.

Bonett jest największym wyspecjalizowanym dostawcą alternatywnych stacji paliw w regionie Europy Środkowej i drugim co do wielkości sprzedawcą CNG w Czechach. Grupa działa na rynku czeskim, polskim i słowackim, koncentrując się na inwestycjach, obsłudze i dostawach alternatywnych stacji paliw. Bonett obsługuje obecnie 43 stacje CNG o wartości inwestycji ponad 350 mln koron i ma 15% udział w sprzedaży CNG w Czechach. W ramach zazieleniania transportu Bonett planuje zbudować kilkadziesiąt innych stacji w Czechach, Polsce i na Słowacji, w tym sieć własnych stacji LNG. Grupa dąży także do uzyskania znaczącej pozycji w instalacjach wodorowych oraz produkcji i sprzedaży biometanu we własnej sieci. Całkowite inwestycje grupy w Czechach i Polsce mają wynieść 750 mln CZK. Stanowiska technologiczne Bonett są połączone z najnowocześniejszą technologią i ponadstandardowymi usługami.

Grupa Unipetrol to największa firma rafineryjno-petrochemiczna w Czechach. Koncentruje się na przetwórstwie ropy naftowej oraz produkcji, dystrybucji i sprzedaży paliw i produktów petrochemicznych - w szczególności tworzyw sztucznych i nawozów. We wszystkich tych obszarach jest jednym z głównych graczy na rynku czeskim i środkowoeuropejskim. Grupa Unipetrol obejmuje rafinerie i zakłady produkcyjne w Litvínovie i Kralupach nad Vltavou, spółkę Paramo pod marką Mogul w Pardubicach i Kolinie, spółkę Spolana w Neratovicach oraz dwa ośrodki badawcze w Litvínovie i Brnie. Unipetrol obejmuje również sieć stacji benzynowych Benzina w Czechach i na Słowacji. Benzina to największa sieć w Czechach z 417 stacjami. Unipetrol to jedna z największych firm w Czechach pod względem obrotów. W 2019 roku zarobił 129 miliardów CZK i zatrudnia ponad 4800 osób. Oprócz rozwoju biznesu Unipetrol jest dumny z tego, że jest firmą odpowiedzialną społecznie. W związku z tym przywiązuje równą wagę do inicjatyw mających na celu kultywowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju, edukacji, społeczności lokalnych i środowiska. W 2005 roku Unipetrol stał się częścią Grupy ORLEN, która jest największym przetwórcą ropy w Europie Środkowej.

Brno (CZE) - 14.07.2020

Kolejna nowo otwarta stacja CNG Bonett w Brnie

V pořadí druhou brněnskou CNG stanici Bonettu naleznete u čerpací stanice AVIA
v ulici Vídeňská, 619 00 Brno.

Stanice je otevřena nonstop.  
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami, CCS, přes den i v hotovosti.


Polska - 06.06.2020

Wygraliśmy wiele przetargów PSG (Polska Spółka Gazownictwa)

Bonett zyskał zaufanie i podpisał szereg umów o wartości ponad 20 milionów PLN z PSG (Polska Spółka Gazownictwa) na budowę sieci nowych stacji CNG w Polsce.

Stacja zostanie zbudowana przez naszą polską firmę Bonett Polska przy pełnym wsparciu macierzystej grupy Bonett.

Stacje budowane są na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 r.

Warszawa - 01.06.2020

Budujemy nową stację w dla warszawskego MPWIK

Bonett buduje nową dużą inwestycję dla MPWIK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa).
Stacja będzie wykorzystywana do ekologicznych pojazdów MPWIK.

Część dostawy Bonett to kompletny projekt, przetwarzanie pozwoleń na budowę,
2x niesmarowane sprężarki 2x300Nm3/h
wysoce skuteczny adsorber wilgoci
magazyn gazu o dużej pojemności
dystrybutor CNG.

Uruchomiony w lipcu 2020 r.

Cheb - 16.04.2020

Nowa stacja CNG Bonett w Cheb w pobliżu autostrady D6.

Nowa stacja znajduje się na stacji benzynowej Schnell przy Pražská 139/56, 350 02 Cheb.
Stacja jest gotowa do tankowania pojazdów nie tylko w miejscowości Cheb, ale zwłaszcza tych jadących autostradą D6 do lub z Niemiec.
Stacja ma wystarczającą pojemność do napełniania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Bardziej szczegółową lokalizację i nawigację można znaleźć CNG Cheb.

Kolín - 09.04.2020

Bonett otworzył kolejną własna stację CNG w Kolíně na stacji Shell

Bonett otworzył nową stację CNG na stacji benzynowej Shell w Kolonii.
Stacja znajduje się pod adresem Jaselská 880, 280 02 Kolín.

Stacja jest otwarta non-stop, ma wysoką wydajność napełniania dzięki wydajnej sprężarce i powiększonemu zasobnikowi gazu.
Do napełniania można używać terminali NGV1 i NGV2, można również płacić kartą CNG i kartą bankową.

Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółową lokalizację.

Warszawa - 02.03.2020

Bonett zbudował największą stację CNG w Polsce dla MZA w Warszawie

MZA Klesczowa, Warszawa to największa stacja CNG w Polsce.
Służy do wypełnienia 110 autobusów CNG warszawskiej firmy transportowej.

Umowa na budowę stacji została podpisana we wrześniu 2018 r., a następnie Bonett zaprojektował stację i uzyskał pozwolenie na budowę,
a następnie zbudował CNG stację o dużej pojemności dla 110 autobusów największego polskiego przewoźnika.
Stacja zaczęła napełnac gaz 10 czerwca 2019 r., tj. 9 miesięcy po podpisaniu umowy.

Stacja ma imponującą wydajność 3600 Nm3/h,
110 slupkow wolnego tankowania,
6 regałów do szybkiego napełniania
i magazyn gazu o objętości 20 000 litrów objętości wody.

Stacja codziennie wypełnia 110 autobusów od 22:00 do 03:00.

Skontaktuj się z nami