Dotace

Dotace

Společnost Bonett Bohemia, a.s., IČ 25626108, byla v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v rámci Programu POTENCIÁL podpořena pro projekt: „Výzkumné, vývojové, inovační a zkušební centrum Bonett Innovation“.

Výstavba centra proběhla v obci Klecany, ulice Parkerova, v lokalitě katastrálního území Klecany, Středočeský kraj, na nově pořízených pozemcích žadatele. 

Zaměření VIK je výzkum, vývoj, testování, monitoring a zkoušky energeticky úsporných kompaktních kompresorových celků a výdejních zařízení určených pro účely stlačování zemního plynu různých tlaků, jeho skladování a výdej stlačeného zemního plynu do vozidel, jakož i pro inovace dalších produktů.

V rámci projektu byly pořízeny za podporu Ministerstva průmyslu a obchodu následující výzkumné a vývojové kapacity a zařízení:

  • zkušebna
  • prototypová dílna
  • jeřáb
  • zařízení pro testování kompresorů a stojanů, měřící trať, Scada system
  • PC vybavení
  • jeřábová dráha do nosnosti 40 tun
  • sklady plynu zdrojové a cílové
  • další vybavení pro naplnění cílů projektu

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
V rámci výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra je společnost Bonett
připravena pro všechny zájemce provádět za tržní ceny následující činnosti:

  • testování a zkoušky výkonu a jiných parametrů a funkce kompresorů na zemní plyn
  • testování zkoušky průtoků výdejních stojanů stlačeného zemního plynu

V případě zájmu o tyto činnosti nás prosím kontaktujte na info@bonett.cz.

Kontaktujte nás