Bonett News

Praha - 21.06.2024

Bonett vstupuje do obchodu s energiemi


Skupina Bonett Group vstoupila do obchodu se zemním plynem a elektřinou. Dceřiná společnost Bonett Energie jako licencovaný obchodník s energiemi dodává v současnosti zemní plyn pro průmyslovou výrobu a výrobu tepla. Skupina po úspěchu na trhu alternativních pohonných hmot a dopravní infrastruktury tak vstupuje do dalšího segmentu. Vedle zemního plynu nabízí odběratelům také ekologickou verzi – obnovitelný biometan. Díky garancím původu tak pomáhá svým zákazníkům snižovat jejich emise pro průmyslovou výrobu a vytápění. 

Společnost kromě plynu začíná nabízet také elektřinu. V této souvislosti dochází i ke změně názvu společnosti z dřívějšího Bonett Gas Investment na Bonett Energie. Tato změna formálně nastala k 20. červnu.

Jako licencovaný obchodník s energiemi nabízí Bonett Energie dodávky středním a velkým společnostem v segmentu B2B. Nabídka dodávek je určena průmyslovým společnostem, nadnárodním korporacím a municipalitám, které využívají zemní plyn pro vytápění svých provozů. Díky možnostem využití podzemních zásobníků garantuje Bonett zajištění bezpečných dodávek po celé zasmluvněné období.

„V současnosti dodáváme zemní plyn zejména municipálním a státním společnostem. Novou službou cílíme také na průmyslové parky, nemocnice či vysokoškolské areály, které zemní plyn využívají. Z pohledu objemu dodávek se jedná o tzv. velkoodběratele a střední odběry,“ uvádí Jiří Lachout, vedoucí oddělení prodeje energií Bonett Energie.

„Veškeré dodávky dokážeme realizovat také v kvalitě biometanu. Chceme oslovit zákazníky, kteří doposud k vytápění a výrobě využívali fosilní zemní plyn a nyní usilují o snížení emisní stopy svého provozu. Jakožto společnost certifikovaná v celoevropském systému ISCC můžeme svým odběratelům dodávat jak stoprocentní biometan, tak i směsi s fosilním plynem s vhodnou emisní stopou. Naší misí je přispívat ke snižování ekologické zátěže v Evropě,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group. Firma dnes patří k největším snižovatelům uhlíkové stopy v České republice.

Biometan vzniká na rozdíl od fosilního zemního plynu rozkladem organických látek. V bioplynových stanicích se vyrábí z biologicky rozložitelných surovin, jako jsou odpady z rostlinné výroby, odpadní kaly z čistíren odpadních vod, gastroodpad, biologicky rozložitelné komunální odpady nebo chlévská mrva. Přitom použití biometanu místo zemního plynu si nevyžaduje úpravy technologií využívajících zemní plyn, ani plynárenské infrastruktury.

Bonett Energie je certifikován v systému ISCC. Vstoupil na komoditní českou a německou burzu a díky tomu nakupuje přímo na trhu bez dalšího zprostředkovatele. Je oprávněn poskytnout fyzické dodávky biometanu nebo převést záruky původu (GoO) za účelem snížení emisí průmyslových parků, provozů nebo budov.

Praha - 17.04.2024

Bonett - dlouholetý podporovatel Grafiky roku


Slavnostní vyhlášení laureátů jubilejního 30. ročníku Grafiky roku proběhlo minulý týden v Císařské konírně Pražského hradu. Zároveň se uskutečnila vernisáž výstavy, která potrvá až do 12. května 2024. Organizátorem projektu Grafika roku, stejně jako Ceny Vladimíra Boudníka, je Nadace Hollar. Skupina Bonett Group je jejím dlouholetým podporovatelem.

Laureátem 29. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka se stal Miloslav Polcar, jehož díla jsou součástí výstavy, za jeho mimořádný tvůrčí přínos české grafice. Hlavní cenu Grafiky roku 2023 si odnesla mladá autorka Markéta Bábková za dřevoryt "Dřevěné okno".

Do soutěže bylo vybráno celkem 697 grafických prací a autorských knih. Porotci z celé země a zahraničí spolu s kurátory z nich vybrali 320 děl do výstavy, udělili 48 nominací a vybrali 15 laureátů.

Skupina Bonett Group se stala partnerem ceny grafické techniky tisku z hloubky. Vítězkou se stala Eva Vápenková za karborundový tisk "Moje skutečnost" a studentka Tatsiana Byts za akvatintu "Nejčastěji se do šrotu řadí samoty pro následné zpracování nebo likvidaci".

„Jsme velice rádi, že můžeme vedle našich byznysových aktivit směřujících ke zlepšení životního prostředí a snižování emisí pravidelně podporovat i něco tak krásného a originálního, jako je výtvarné umění. Krása uměleckého díla nás obohacuje všechny. Na umění je nádherné, že není závislé na jednotkách nebo cenách, a že samovolně poskytuje pocit vnitřního naplnění a radosti,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

Ocenění probíhá v pěti hlavních kategoriích (velké a malé formáty – dospělí autoři i studenti a autorské knihy) a dle pěti grafických technik: tisk z výšky, hloubky, litografie, serigrafie a počítačová grafika. U dospělých autorů letos převládá technika litografie a hlubotisku, u studentů litografie a rovněž hlubotiskové techniky, nechybí ani tradiční nebo vlastní kombinované techniky.

Výstava představuje výběr nejlepší současné umělecké grafické tvorby v zemi za rok 2023. Po skončení v Císařské konírně Pražského hradu se v letních měsících představí také v Galerii Gong v Ostravě.

Grafika roku se během třiceti let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Součástí výstavy je také prezentace laureáta Ceny Vladimíra Boudníka, která je udělována současnému autorovi za mimořádný přínos českému grafickému oboru za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

Nadace Hollar je nestátní neziskovou organizací, která vznikla za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury. Ten díky dlouholeté tradici v českém i mezinárodním kontextu ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa a jeho zapojení do celoevropských kulturních tradic.

Praha - 10.04.2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku


Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh. Začátkem roku spustil provoz dvou CNG plniček, a to v Bratislavě a Prešově. Společnost do budoucna plánuje další expanzi.

Bonett doposud na Slovensku působil jako dodavatel CNG, LNG a LPG stanic pro jiné distributory, pro které realizoval desítky plnících stanic. V roce 2023 pro SPP dokončil tři velkokapacitní L-CNG stanice v Trnavě, Prešově a Brodském. Otevřením vlastních plniček CNG navazuje na svůj úspěch na českém trhu, kde pod svou značkou provozuje síť 52 stanic.

„Díky vlastní síti po celé České republice disponujeme cenným know-how v oblasti snižování emisí a prodeje alternativních paliv s nižší emisní stopou, než mají paliva fosilní. Chceme tuto zkušenost přenést i na další trhy. Slovensko se díky své geografické i historické blízkosti logicky nabízí jako vhodný trh pro rozvoj zahraniční sítě, ale i dodávek biometanu s nižší emisní stopou pro korporátní či státní podniky,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

Provoz na zemní plyn je ekologičtější než provoz na benzin nebo naftu. Umožňuje výrazně snížit emise z dopravy. Ve srovnání s naftovými motory produkuje o 95 procent méně emisí pevných částic, o 90 procent méně emisí oxidů dusíku a o 30 procent méně emisí CO2. Jeho provoz je také o 30 procent tišší. Kromě nezanedbatelného ekologického hlediska přináší i další výhody, například snížení silniční daně pro vozidla poháněná tímto typem pohonu. Biometan, prodávaný ze stanic Bonett v České republice, umožňuje ještě významnějším způsobem snižovat emise z dopravy o miliony kilogramů CO2.

„Na Slovensku máme za sebou celou řadu úspěšných realizací a vidíme zájem o alternativní paliva. Chceme firmám, městským autobusům i veřejnosti usnadnit jejich volbu jezdit s nižšími emisemi CO2. Nejmodernější udržitelná infrastruktura tomu může být velmi nápomocná,“ uvádí Martin Andrašovský, výkonný ředitel Bonett Slovakia.

V souvislosti se zahájením provozu stanic v Bratislavě a Prešově začíná Bonett nabízet slovenským motoristům také své CNG karty. Ty jim kromě cenového zvýhodnění přináší i další benefity, jako je například plnění na fakturu s přehledem všech tankování a platbu až v následujícím měsíci.

V Bratislavě, v areálu Bory v Devínské Nové Vsi, i v Prešově na ulici Jana Pavla II. jde o veřejnou samoobslužnou stanici s non-stop provozem. Stojan na CNG je v obou případech součástí stávající čerpací stanice na klasická paliva a rozšiřuje tím její portfolio nabízených pohonných hmot.

„Otevření prvních dvou stanic pod vlastní značkou na Slovensku představuje posílení pozice Bonett na slovenském trhu. Skupina bude nadále poskytovat dodávky plnící infrastruktury třetím stranám a je současně připravena financovat a vybudovat infrastrukturu CNG, LNG i vodíku pro projekty autobusových a dopravních společností,“ uzavírá Martin Andrašovský.

Praha - 27.10.2023

Bonett posiluje své postavení na Slovensku, pro SPP vybudoval třetí velkokapacitní stanici L-CNG


Třetí velkokapacitní LCNG stanice zahájila svůj provoz na hraničním odpočívadle Brodské. Řidičům tato nová stanice nabídne možnost tankovat zkapalněný zemní plyn LNG, i stlačený CNG. Jejím provozovatelem je společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), dodavatelem kompletní infrastruktury je Bonett. 

Velkokapacitní stanice v Brodském navazuje na nedávno otevřené stanice v Trnavě a Prešově. Plnička poslouží jako další alternativa nákladním automobilům i autobusové a osobní dopravě. Má výhodnou polohu přímo na hraničním odpočívadle Brodské a je přístupná z obou směrů, z Bratislavy i z Brna.

Všechny tři LCNG stanice otevřely v průběhu letošního roku. V Trnavě proběhlo slavnostní otevření za účasti ministra Karla Hirmana v únoru, plnička v Prešově oficiálně zahájila provoz koncem dubna. Z technologického hlediska jsou všechny tři stanice identické a jejich infastrukturu dodávala skupina Bonett.

„S dodávkami nejpokrokovějších technologií máme mezinárodní zkušenosti a jsem velmi hrdý, že teď můžeme své know-how přinést i na Slovensko. Zemní plyn je výrazně ekologičtější než benzín nebo nafta, přitom poskytuje podobné provozní a výkonové parametry. Pokud navíc vzniká z biometanu, je plně obnovitelný. Právě v něm vidíme budoucnost nákladní dopravy pro dalších 10 let,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

Bonett je největší 100% česká síť plynových čerpacích stanic a zároveň největší prodejce bioCNG u nás. Od roku 2010 působí také na Slovensku a v dalších letech vykročila k mezinárodní expanzi. Zvítězila například v evropském tendru a pro varšavský dopravní podnik dodala technologie pro největší stanici v Polsku, kde se aktuálně plní 160 autobusů denně. Skupina buduje síť vlastních čerpacích bioCNG stanic a dodává infrastrukturu pro další provozovatele, moderní úsporné technologie sama vyvíjí ve svém inovačním centru v Klecanech.  

Pohon na zemní plyn produkuje oproti naftovým motorům o 95 procent méně emisí pevných částic a o 30 procent méně emisí CO2. Jeho provoz je také o 30 procent tišší. Kromě nezanedbatelného ekologického aspektu přináší tato alternativa i další benefity jako například úlevu z platby silniční daně pro vozidla na tento druh pohonu.

Síť tří čerpacích LCNG stanic vznikla jako součást projektu fuelCNG, jehož cílem je vytvořit pilotní infrastrukturu tří plnicích stanic LNG umístěných podél hlavních koridorů sítě TEN-T na Slovensku. Projekt je podporován Evropskou komisí a spolufinancován z Nástroje na propojení Evropy (CEF).

„Čerpací stanice je svým konceptem unikátní, protože umožňuje autonomní provoz bez připojení k elektrické síti. Kromě paliva LNG pro všechny kategorie nákladních vozidel nabízí také CNG. Pomocí vysokotlakého LNG čerpadla a následného zahřívání LNG ve výparnících vzniká CNG, které lze poté plnit do osobních a užitkových automobilů, autobusů i nákladních vozidel. Pro slovenský trh dodáváme jen ty nejmodernější udržitelné technologie,“ uvádí Martin Andrašovský, výkonný ředitel Bonett Slovakia.

Skupina Bonett Group buduje na Slovensku také vlastní síť CNG stanic a má navíc bohaté zkušenosti s výstavbou výkonné vodíkové infrastruktury.

LCNG stanice v Brodském je samoobslužná, otevřená 24 hodin denně a platba je možná platební kartou, stejně jako kartou od SPP CNG. Pro plnění je možné použít koncovky NGV1.

Praha - 14.08.2023

Největší prodejce bioCNG v ČR Bonett slaví 25. výročí

Největší 100% česká síť plynových čerpacích stanic a zároveň největší prodejce bioCNG u nás slaví 25 let od svého vzniku. Bonett postupně vybudoval síť 52 plynových kapacitních čerpaček po celé republice, vstoupil na slovenský a polský trh, a má další rozvojové plány. 

Skupina Bonett prodává ze svých plnicích stanic do vozidel výhradně obnovitelný bezemisní biometan (bioCNG), který je významně šetrnější k životnímu prostředí než benzín, nafta nebo LPG. Umožňuje tak firmám i jednotlivcům jezdit ekologicky, bezemisně a zároveň ekonomicky. 

„Nabízíme firmám, městským autobusům i veřejnosti možnost jezdit bez emisí CO2. Biometan je aktuálně nejčistší pohonná hmota v dopravě, elektřina ani vodík s ní aktuálně nemůže v čistotě emisní stopy vůbec soupeřit.  Máme funkční vizi bezemisní dopravy, a našim klientům umožňujeme snižovat miliony kilogramů CO2 z dopravy,“ uvádí Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett

Firma díky stoprocentnímu podílu bioCNG na svých dodávkách plynu patří mezi největší snižovatele CO2 v České republice. „Biometan je nejekologičtější udržitelné palivo současnosti. Je zřejmé, že zájem o něj v nákladní i autobusové dopravě poroste, „těžká“ doprava na elektřinu či vodík je zatím utopií. Firmy chtějí a budou současně i muset snižovat svou celkovou uhlíkovou stopu, a přechod na bezemisní paliva je pro ně jednou ze základních možností,“ říká Holovčák.

 

Stanice na alternativní paliva ve třech zemích

Akciová společnost Bonett Group byla původně založena v roce 1997 jako investiční venture kapitálová společnost pro vybudování silné sítě LPG stanic. Společnost se od počátku profilovala současně jako generální dodavatel plynových plniček pro jiné provozovatele, pro které zajišťovala komplexní dodávky, služby a servis. Celkově skupina od počátku činnosti dodala více než 700 instalací čerpacích stanic na alternativní paliva. Postupně začala budovat síť stanic i pod vlastní značkou.

„První českou CNG stanici Bonett jsme otevřeli v roce 2006 v Jeseníku. Naši vlajkovou loď jsme otevřeli o čtyři roky později, v roce 2010 na Kladně. Dnes na této stanici plníme 140 autobusů denně,“ vzpomíná Blanka Kuličová, provozní ředitelka společnosti. „Od roku 2010 působíme i na Slovensku, otevřeli jsme tam stanice v Komárně, Banské Bystrici, Trnavě a dalších městech. První vlastní CNG stanice Bonett v Praze byla spuštěna do provozu v roce 2012, dnes jich zde máme již deset a jsme největším dodavatelem bioCNG pro vozidla v hlavním městě,“ vyjmenovává Kuličová a dodává: „Našim nejúspěšnějším rokem z pohledu investic byl rok 2017, kdy jsme otevřeli 10 vlastních CNG stanic a jejich celkový počet se v ČR zvýšil na tehdejších 32.“

„Dalším důležitým milníkem byl rok 2019, kdy jsme zvítězili v evropském tendru a otevřeli první stanici na třetím evropském trhu v Polsku pro varšavský dopravní podnik. Tato stanice je v Polsku zdaleka největší, aktuálně tam plníme 160 autobusů každý den. V návaznosti na tento projekt jsme zvítězili ve statním tendru na dodavatele sítě CNG stanic a vybudovali jsme dalších 15 plnicích stanic za více než čtvrt miliardy korun. V roce 2019 jsme současně přesunuli naši výzkumnou, vývojovou a produkční činnost do nově vybudovaného inovačního centra Bonett Innovation v Klecanech, kde vyvíjíme a sériově vyrábíme moderní úsporné technologie dle požadavků a potřeb klientů i našich vlastních,“ doplňuje Václav Holovčák.  

Dnes skupina Bonett provozuje největší 100% českou síť 52 CNG stanic v investiční hodnotě přes 500 milionů korun. Obrat skupiny se v roce 2022 přiblížil ke 2 miliardám korun. V roce 2023 plánuje růst nejméně o 20 % a překročit i tuto hranici. Skupina dodává technologie a zajišťuje servis dalším téměř 150 stanicím nejen v Česku, ale i v zahraničí. Díky svým dlouholetým znalostem a zkušenostem z oblasti alternativních paliv nabízí klientům také poradenství. Největší síla Bonett tkví v investičních kapacitách a schopnosti vybudovat rychle a flexibilně infrastrukturu pro jakákoliv alternativní paliva. Bonett je členem CNG Card Centra, a nabízí jako jeden z největších vydavatelů také vlastní Bonett bioCNG karty, které zákazníkům garantují slevy na plnění a jiná zvýhodnění.


První vodíkové stanice

„Na jaře letošního roku jsme dodali také první veřejnou vodíkovou stanici pro ORLEN Unipetrol na pražském Barrandově a v červnu pak druhou v Litvínově. Zelený vodík vidíme jako jedno z možných paliv budoucnosti. My v Bonett již praktické zkušenosti s pořízením infrastruktury máme. Jednáme o dalších projektech, chceme dále růst a nebojíme se výzev. Jsme připraveni postavit další desítky stanic s touto technologií,“ říká Holovčák.


S důrazem na udržitelnost

Bonett je jedním z klíčových hráčů v oblasti alternativních paliv na českém trhu a udává trendy v udržitelnosti. Dodává výhradně bioCNG se 100% podílem biometanu, který je z obnovitelných zdrojů a je uhlíkově neutrální. „Našim zákazníkům umožňujeme jezdit bezemisně a snižovat jejich dopad na životní prostředí. BioCNG pomáhá nejen snižovat emise, zároveň je také ekonomické. Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší než u konvenčních paliv. Jezdit na CNG je aktuálně nejlevnější ze všech klasických pohonných hmot, a je to současně levnější než elektřina nebo vodík,“ uzavírá Václav Holovčák.

Bonett je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, licence na obchod elektřinou, současně i licencí na obchod s plynem v ČR a v Polsku, evropské certifikace ISCC pro obchod s biometanem a dalších certifikací. Skupina aktivně přistupuje k systému ESG, za jeden z hlavních úkolů si stanovila snížení spotřeby vlastních zdrojů prostřednictvím nově instalovaných fotovoltaických systémů a digitalizace provozu prostřednictvím IoT systémů.

Litvínov - 28.06.2023

Vodíková stanice pod taktovkou Bonett dnes otevírá v Litvínově


Druhá vodíková stanice pod taktovkou Bonett se dnes otevírá v Litvínově. Navazuje na vodíkovou stanici v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. V rámci České republiky dnes existují tři veřejné vodíkové stanice, přičemž však pouze Litvínov a Barrandov dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar. Obě realizace Bonett uskutečnil pro společnost ORLEN Unipetrol.

„Vodík je určitě palivo budoucnosti a současně i technologická výzva, vodíkové stanice chce budovat celá Evropa. My v Bonett to už děláme – postavili jsme dvě vodíkové stanice, máme skvělý profesionální tým, a jsme připraveni vybudovat desítky dalších stanic. A to jak v tuzemsku, tak v dalších evropských zemích,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.

Nová veřejná vodíková stanice se nachází v Litvínově – Záluží na čerpací stanici Benzina. Po uvedení do provozu bude Bonett zajišťovat také její servis.


Tlak a kapacita zásobníku

Použitá profesionální technologie je klíčová pro rychlost plnění. „V Litvínově i Praze natankuje osobní vůz do plné nádrže během čtyř až pěti minut,“ říká Holovčák.

Tlak je jedním z parametrů rozhodujících o kvalitě služby. V zásobnících litvínovské stanice je nadstandardní až 950 bar. To je výhodou nové stanice – u jiných stanic při nižším tlaku může natankování jednoho vozidla do plné kapacity nádrže trvat až desítky minut.

„Zásadní je také velikost zásobníků. Pokud není dostatečně velká, může dojít k vyčerpání zásobníku a před plněním dalšího vozu je potřeba počkat na jeho opětovné doplnění,“ dodává Václav Holovčák.

Rozvoj vodíkové infrastruktury v Litvínově je jedním z kroků k čistějšímu životnímu prostředí v severočeském regionu, který historicky trpí značnou ekologickou zátěží. Blízkost německých hranic pak předurčuje, že stanice může lákat i zahraniční řidiče, kteří u nás natankují vodík za výhodnější cenu.  

 

Vodík na startovní čáře

Bonett sází na vodíkovou budoucnost a plánuje expandovat i do dalších evropských zemí. „Díky dosavadním realizacím jsme získali cenné know-how, které je ojedinělé i na evropské úrovni. Věříme v nízkoemisní mobilitu a chceme patřit mezi lídry v alternativních pohonných hmotách,“ uvádí Václav Holovčák.

Praha - 20.06.2023

Desátá CNG stanice Bonett v Praze spustila provoz


Desátou vlastní čerpací stanici na CNG v Praze otevřela společnost Bonett. Jde o veřejnou samoobslužnou stanici s non-stop provozem na ulici Bělohorská na pražském Vypichu. Stojan na CNG je součástí stávající čerpací stanice na klasická fosilní paliva a rozšiřuje tím její portfolio nabízených pohonných hmot. 

„Plnička na Bělohorské zkracuje zákazníkům dojezd ke zdroji CNG. Naše nejbližší stanice se doposud nacházely na Stodůlkách a Barrandově. Jedná se o desátou veřejnou stanici Bonett na území Prahy a zároveň 52. v České republice,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.

Firma je největším českým prodejcem CNG a pro své zákazníky nakupuje téměř stoprocentní biometan. Výstavbě infrastruktury vlastních CNG stanic se věnuje od roku 2006 a v současnosti vlastní a provozuje více než pětinu všech plynových stanic na území ČR.

„Biometan je nejekologičtější obnovitelné palivo současnosti a vidíme v něm velký potenciál. Do rozvoje plynové mobility jsme proinvestovali už téměř půl miliardy Kč a chceme v rozvoji tohoto odvětví aktivně pokračovat,“ uvádí Holovčák.

Podle statistik Českého plynárenského svazu jezdilo v loňském roce po českých silnicích celkem 30 085 vozidel poháněných CNG, z toho 27 895 osobních vozů a dodávek (ty jsou oblíbené především u rozvážkových služeb). Zbytek tvoří autobusy.

Pro srovnání silně medializovaných elektromobilů u nás jezdil ke konci loňského roku zhruba poloviční počet. Podle Centra dopravního výzkumu to v kategorii osobních vozů a dodávek bylo 15 404 vozidel.

„Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší oproti konvenčním palivům. Plyn navíc neobsahuje prachové částice, produkuje méně emisí dusíku a CO2 a provoz auta je citelně tišší. Sázíme na bioplynovou mobilitu a intenzivně vyhledáváme další možnosti pro výstavbu nových plniček a klientů, uvádí Václav Holovčák.

Praha - 28.03.2023

DKV Mobility rozšířila svou síť o 40 bioCNG stanic Bonett


Evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách DKV Mobility a společnost Bonett Gas Investment, která se specializuje na alternativní paliva, uzavřely smlouvu o spolupráci. Zákazníci DKV Mobility díky tomuto partnerství získají možnost bezhotovostních úhrad u 40 plnicích stanic značky Bonett. Celoevropská akceptační síť DKV Mobility nabízí zhruba 20 tisíc stanic s alternativními palivy.

„Ze spolupráce se společností Bonett Gas Investment máme velkou radost. Rozšiřováním naší akceptační sítě s alternativními palivy pomáháme zákazníkům v přechodu na mobilitu ohleduplnou ke klimatu,“ říká Lukáš Ondráček, ředitel české pobočky DKV Mobility.

„Jsme velmi potěšeni zahájením spolupráce se společností DKV Mobility a především tím, že se portfolio plateb u našich stanic neustále rozšiřuje. Zahájením této spolupráce chceme našim zákazníkům přinést opět další nové možnosti,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva akciové společnosti Bonett Gas Investment.

Podporování přechodu na paliva a pohony šetrné vůči klimatu je v souladu s misí společnosti DKV Mobility: Urychlovat přechod k hospodárné a trvale udržitelné budoucnosti mobility. DKV Mobility se hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivním podnikem a své zákazníky podporuje v úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého z jejich vozových parků o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

Praha - 27.04.2022

Bonett zprovozňuje dvě nové CNG stanice v Praze. Na Jižní spojce v Záběhlicích a na Černém Mostě v areálu MAKRO

Přijeďte natankovat na některou z našich dvou nových stanic v Praze! Kam?

Již od 28.4.: Jižní spojka 3183/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 

Již brzy: Chlumecká 2424, 19800 Praha 20 - Horní Počernice  

Karlovy Vary - Jenišov - 23.07.2021

Bonett CNG stanice nově i v Jenišově u Karlových Varů!

Od nynějška naplníte CNG od Bonettu i v Jenišově u Karlových Varů u Makra. Stanice je v NON STOP režimu a opět na ní použijete naše Bonett i ostatní CNG či CCS karty,

Liberec - 16.06.2021

Dnes jsme pro vás otevřeli již druhou CNG stanici v Liberci

Bonett dnes otevřel novou, v pořadí již druhou, CNG stanici v Liberci. Adresa nové stanice je Doubská 997, Rochlice, Liberec. I zde je non stop provoz a platba možná hotově a kartami.

Králův Dvůr - 11.05.2021

Začátkem května 2021 Bonett uvedl do provozu svou 46. CNG stanici, tentokrát v Králově Dvoře

Přímo v areálu Arriva Střední Čechy naleznete novou Bonett stanici v Králově Dvoře.

Stanice je otevřena nonstop.  
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami, CCS, přes den i v hotovosti.

ČESKO - 12.02.2021

Bonett se stal opět největším prodejcem CNG v Česku v roce 2020

Bonett se stal opět největším prodejcem CNG v České republice.

Praha - 23.09.2020

Unipetrol uzavřel smlouvu se společností Bonett o instalaci tří vodíkových stojanů na čerpacích stanicích Benzina

Předseda představenstva skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak a člen představenstva skupiny Bonett Václav Holovčák podepsali smlouvu o výstavbě tří vodíkových plnících stanic. Stavba prvních veřejných vodíkových plnicích stojanů v České republice začne na stávajících čerpacích stanicích značky Benzina patřících do mezinárodní skupiny ORLEN v Praze na Barrandově a v Litvínově již v letošním roce, jejich uvedení do provozu je plánováno na příští rok. Následně bude vodíkový stojan nainstalován na čerpací stanici Benzina v Brně v Kaštanové ulici. V pokročilé fázi příprav je také instalace vodíkových stojanů na čerpacích stanicích Benziny v Plzni na Nepomucké ulici a v Praze na D10 ve směru na Mladou Boleslav.

„Těší mě, že po náročném procesu příprav a administrativy můžeme konečně zahájit stavbu prvních tří vodíkových plnících stanic v České republice. Ve výběrovém řízení na realizaci stavby zvítězila společnost Bonett, což posvětilo i Ministerstvo dopravy České republiky. Díky tomu jsme nyní podepsali smlouvu o instalaci vodíkových plnících stojanů na čerpacích stanicích Benzina v Praze na Barrandově, Litvínově a Brně. V příštím roce plánujeme otevření prvních dvou plnicích stanic a ve druhé fázi otevření třetí stanice v Brně. Zároveň připravujeme zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele dalších dvou projektů, které se budou nacházet v Plzni a Praze,“ řekl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol.

Vodík je nejekologičtější palivo, jelikož při jeho spalování nevznikají nežádoucí látky. Vozy na vodíkový pohon na rozdíl od klasických elektromobilů nepotřebují k provozu baterie a jejich tankování tak zabere stejně času jako u benzinových či naftových automobilů. „Věříme, že vodík postupem času doplní současnou bateriovou elektromobilitu a bude hrát stále významnější roli nejen v oblasti osobní mobility ale především v oblasti hromadné dopravy a přepravních služeb. V této oblasti proto spolupracujeme s výrobci automobilů na vodíkový pohon, které chceme s jejich produkty přilákat do České republiky. Zároveň jsme v kontaktu s orgány státní správy a místní samosprávy. O využití vodíku ve veřejné hromadné dopravě jednáme s Hlavním městem Praha, Středočeským krajem a Ústeckým krajem,“ doplnil Tomasz Wiatrak.

Čerpací stanice Benzina v Praze na Barrandově a v Litvínově budou zásobovány vodíkem, který vzniká při zpracovávání ropy v rafinériích Unipetrolu v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Unipetrol se zároveň zabývá konkrétními projekty efektivní výroby vodíku z alternativních zdrojů, tedy bez uhlíkové stopy, například elektrolýzou vody za využití elektrické energie získané z fotovoltaických článků.

„Naše nabídka na vodíkové stanice byla vyhodnocena jako nejlepší, a my si vážíme toho, že Bonett dodá první stanice na vodík nejen u nás, ale i v regionu, a bude v pozici generálního dodavatele u tohoto přelomového dopravního projektu. Vybudovali jsme již stovky stanic na alternativní paliva, desítky jich sami provozujeme, ale úspěch v tak prestižním vodíkovém tendru je pro nás tou nejvyšší metou. Rádi bychom na tento projekt navázali dalšími vodíkovými aktivitami a realizacemi nejen v ČR, ale i v Polsku a na Slovensku, kde taktéž naše skupina aktivně působí,“ dodal Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

V České republice doposud fungovala pouze jediná neveřejná plnící stanice na vodík v Neratovicích, která od roku 2009 sloužila pro autobus tamní veřejné dopravy. Vodík je populární především ve Spojených státech amerických, Japonsku a Německu. V sousedním Německu fungovalo ke konci loňského roku již 87 plnících stanic na vodík, přičemž dvě z nich se nacházejí na čerpacích stanicích STAR patřících rovněž do nadnárodního koncernu ORLEN. Celosvětově bylo ke konci roku 2019 v provozu 432 vodíkových plnících stanic, přičemž 330 z nich je otevřených pro veřejnost.

Bonett je největší specializovaný dodavatel stanic na alternativní paliva ve středoevropském regionu a druhý největší prodejce CNG v České republice. Skupina působí na českém, polském a slovenském trhu, orientuje se na investice, provozování a dodávky stanic na alternativní paliva. Bonett provozuje aktuálně 43 CNG stanic v investiční hodnotě přes 350 milionů korun, a má 15% podíl na prodeji CNG v ČR. V rámci ekologizace dopravy plánuje Bonett vybudovat desítky dalších stanic v ČR, Polsku i na Slovensku, včetně sítě vlastních LNG stanic. Cílem skupiny je i významná pozice ve vodíkových instalacích, jakož i výroba a prodej biometanu ve vlastní síti. Celkové investice skupiny v ČR a Polsku jsou naplánovány na 750 milionů korun. Bonett technologie stanic jsou spojeny se špičkovou technologií a nadstandardními službami.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 417 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Brno - 14.07.2020

Další nově otevřená CNG stanice Bonett v Brně

V pořadí druhou brněnskou CNG stanici Bonettu naleznete u čerpací stanice AVIA
v ulici Vídeňská, 619 00 Brno.

Stanice je otevřena nonstop.  
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami, CCS, přes den i v hotovosti.


Polsko - 06.06.2020

Vyhráli jsme v řadě nových tendrů polského PSG (Polska Spółka Gazownictwa)

Bonett získal důvěru a podepsal řadu kontraktů v aktuální hodnotě přes 150 milionů s polským PSG na vybudování sítě nových CNG stanic v Polsku.

Stanice bude budovat naše polská společnost Bonett Polska s plnou podporou mateřské skupiny Bonett.

Stanice jsou budovány na podkladě zákona o elektromobilitě a alternativních palivech z roku 2018.Varšava - 01.06.2020

Budujeme novu stanici ve Varšavě pro Varšavské vodovody a kanalizace (MPWIK)

Bonett buduje novou velkou investici pro MPWIK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa).
Stanice bude sloužit pro ekologická vozidla MPWIK.

Součástí dodávky Bonett je 

- kompletní projekt, vyřízení povolení ke stavbě,
- 2x nelubrikovaný kompresor výkonu 2x300Nm3/h
- vysoce účinný adsorber vlhkosti
- velkokapacitní sklad plynu
- výdejní stojan CNG.

Spuštění do provozu v červenci 2020.

Cheb - 16.04.2020

Nová CNG stanice Bonett v Chebu u dálnice D6. Přijeďte natankovat.

Nová stanice je umístěna u čerpací stanice Schnell na adrese Pražská 139/56, 350 02 Cheb.
Stanice je připravena pro plnění vozidel nejen v lokalitě Cheb, ale hlavně těch, které míří po dálnici D6 do nebo z Německa.

Stanice je dostatečně kapacitní pro plnění osobních, dodávkových i nákladních vozidel.Kolín - 09.04.2020

Bonett otevřel v Kolíně u Shellu další CNG stanici

Bonett otevřel novou CNG stanici u čerpací stanice Shell v Kolíně.
Stanici naleznete na adrese Jaselská 880, 280 02 Kolín.

Stanice je otevřena nonstop, má díky výkonnému kompresoru a zvětšenému skladu plynu vysokou kapacitu plnění.
Pro plnění je možno použít koncovky NGV1 i NGV2, platit je možno CNG i bankovními kartami.


Varšava - 02.03.2020

Bonett vybudoval největší stanici CNG v Polsku

MZA Klesczowa je největší stanice CNG v Polsku.
Slouží pro plnění 110 autobusů CNG varšavského dopravního podniku.

Smlouva pro vybudování stanice byla podepsána v září 2018, následně Bonett vyprojektoval stanici a vyřídil stavební povolení,
a následně vybudoval velkokapacitní plnicí stanici pro 110 autobusů největšího polského dopravce.

Stanice má impozantní výkon 3.600Nm3/h, 110 pomaloplnicích stojanů, 6 rychloplnicích stojanů, a sklad plynu o objemu 20.000 litrů vodního objemu.

Stanice plní každý den 110 autobusů v rozmezí 22:00-03:00hodin.Kontaktujte nás