Využití biometanu

Aktuality

15.12.2016 BONETT otevřel novou plnicí stanici v Havlíčkově Brodu

Bonett v krátkém časovém horizontu otevřel další plnicí stanici CNG v Havlíčkově Brodu, kterou mohou využívat nejen osobní auta, ale také autobusy a nákladní vozy. Aktuálně má v portfoliu 23 stanic a chystá další. Do konce příštího roku chce mít Bonett až 40 stanic. Více v tiskové zrávě v sekci CNG news.

28.11.2016 Nová plnící stanice CNG v Plzni

Nová rychloplnící stanice CNG byla uvedena do provozu v západočeské metropoli Plzni. Plnící stanice je umístěna na ulici Slovanská alej a řidičům je k dispozici NON-STOP. Pro zákazníky je zde připraven samoobslužný tankomat se širokou škálou plateb a výkon 200 m3/h zajistí velmi rychlé plnění vozidel.

Ke konci roku Bonett dokončí novou stanici v Havlíčkově Brodu, kde budou moci řidiči tankovat CNG přímo na čerpací stanici OMV, dále potom v Hodoníně bude otevřena plnička Bonett u ČS Shell.

12.10.2016 Již druhá CNG stanice Bonett v Hradci Králové

Bonett, největší prodejce zemního plynu (CNG) v dopravě V České republice, rozšířil svou síť o další novou stanici, a to v Hradci Králové.

7.6.2016 Bonett reaguje na článek na portálu www.idnes.cz

Společnost Bonett plánuje ve třetím čtvrtletí vybudovat v Havlíčkově Brodě novou plnicí stanici na CNG. Tamější radnice by tak mohla za dotace pořídit nové autobusy na CNG a zlepšit tak významně životní prostředí ve městě.

26.1.2016 Bonett je největším prodejcem CNG.

Bonett se stal největším prodejcem CNG v České republice v roce 2015.

Zobraz vše

Důsledky neřízeného připojování slunečních elektráren do elektrické přenosové sítě dnes významně ztěžují či znemožňují možnosti nového připojení do elektrické sítě. To znamená, že ten, kdo by chtěl z bioplynu vyrábět elektrickou energii v kogenerační jednotce a dodávat ji do sítě, může mít významný problém dostat schválení k připojení do sítě. Stejně tak není efektivní vyrábět teplo v polích u bioplynové stanice, protože jej není zpravidla komu dodávat.

Biometan, tedy vyčištěný bioplyn, umožňuje dosáhnout vyšší efektivity zpracování a energetického využití.

Biometan může být ke spotřebnímu místu (vhodně umístěná kogenerace nebo mikroturbína, s možností připojení a prodeje vyrobené elekřiny i tepla) přepravován formou vtláčení do plynárenské distrbuční sítě. K dispozici je i varianta přepravy stlačeného biometanu pomocí transportních zásobníků, nebo možnost spotřebovávat biometan jako bio.CNG přímo.  

Biometan může být uvedenými způsoby použit i na desítky či stovky kilometrů dislokovaném pracovišti k výrobě tepla a elektrické energie se zeleným bonusem.

Tato varianta je v dnešní “fotovoltaické” době, kdy je poměrně složité získat potřebnou kapacitu do elektrické sítě, efektivním způsobem, jak získat užitek z bioplynu vyrobeného v polích bez možnosti prodeje elektřiny a tepla.

Bonett je připraven Vám pomoci vybudovat kteroukoliv ze zmíněných variant.

Chcete-li vědět více, kontaktujte nás. Jsme Vám k dispozici.