CNG News

Aktuality

31.10.2017 Bonett otevřel plnící stanici u letiště Václava Havla

Další v pořadí již 31. plnící stanici CNG otevřel Bonett u pražského letiště Václava Havla. Stanice se nachází u čerpací stanice Go Parking a je v provozu NON-STOP.

10.10.2017 Bonett otevřel plnící stanici v Brně a na D1

Bonett otevřel dvě nové plnící stanice na Jižní Moravě. První stanici mohou využívat návštěvníci prodejny MAKRO v Brně v Kaštanové ulici poblíž křížení dálnic D1 a D2. Druhá plnicí stanice se nachází na 207. kilometru dálnice D1 směrem na Ostravu u známého motorestu vedle čerpací stanice OMV na Rohlence.

7.6.2017 Bonett otevřel první plnicí stanici CNG vybudovanou s řetězcem MAKRO.

V Čestlicích Bonett otevřel první plnicí stanici CNG vybudovanou ve spolupráci s velkoobchodním řetězcem MAKRO. Během letošního roku bude zprovozněno dalších šest plniček na dalších pobočkách. Celý projekt zahrnující celkem deset stanic by měl být realizován do dvou let.

20.1.2017 Bonett otevřel plnící stanici v Hodoníně

Druhou plnící stanici v roce 2017 otevřel Bonett pro veřejnost v Hodoníně. Plnící stanice je umístěna v rámci ČS SHELL na ulici Brněnská v Hodoníně a zákazníkům je k dispozici NON-STOP.

Zobraz vše

Spotřeba CNG se meziročně zvýšila o 36%

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu dosáhla v ČR v roce 2016 téměř 60 mil. m3.

Meziroční nárůst tak přesáhl 36 procent. Jedním z tahounů růstu spotřeby CNG byla podpora MŽP pro pořízení CNG autobusů vypsaná v minulých letech ve třech krajích. Největším prodejcem CNG v ČR zůstává společnost Bonett Gas Investment (7,5 mil. m3), která podruhé v historii předstihla dlouholetého lídra prodejů innogy Energo (6,2 mil. m3).

Za posledních 10 let se spotřeba CNG v ČR zvýšila více než 16 krát (3,584 mil. m3 v roce 2006), přesto však rozvoj prodejů CNG nekopíruje křivku optimistického scénáře 1A z Národního akčního plánu Čistá mobilita, ale zatím se rozvoj prodeje CNG pohybuje zhruba podle scénáře 1:

Vývoj CNG

 

Na českých silnicích v roce 2016 přibylo více než 3,5 tisíce CNG vozidel, přičemž zhruba 90% nových CNG vozidel bylo značky ŠKODA. Aktuálně jezdí u nás přes 15 tisíc CNG vozidel, z nichž je více než 1000 autobusů městské a meziměstské hromadné dopravy. Např. jen vozový park České pošty má dnes více než 1 tisíc CNG vozidel, na CNG jezdí i DB Schenker, Samohýl, Kofola nebo ŽDB Drátovna Bohumín, aj. Nově zahajuje CNG provoz vysokozdvižných vozíků také společnost Rockwool.

Veřejných plnicích stanic CNG je k dnešnímu dni v ČR celkem 145 (17 z nich je v Praze), stojany jsou již na čerpacích stanicích společností Benzina, Shell, TOTAL, TEXACO, MOL (dříve AGIP a Lukoil), EuroOil, CARoil, KAPRoil, KONTAKT a dalších. Téměř každý týden přibývá jedno další místo v ČR, kde se dá CNG natankovat. Vlastní čerpací stanice mají i soukromé společnosti (dopravní podniky MHD, výrobní společnosti atd.) a malé, pomaluplnicí domácí plničky, vlastní i drobní živnostníci či majitelé rodinných domků.

„V České republice jsme svědky zásadního pozitivního rozvoje využití zemního plynu v dopravě. Předchozí rok se zvýšila spotřeba CNG o 46 procent, nyní činil meziroční nárůst 36,1 procent. Mezi ostatními alternativními palivy nemá CNG konkurenci. Jsme přesvědčeni, že během následujících 5 let, až bude v ČR 200 až 300 CNG stanic a už i několik prvních LNG stanic, bude využití zemního plynu, jako ekonomického, ale hlavně nejekologičtějšího paliva pro dopravu, ještě dále výrazně akcelerovat,“ říká Jiří Šimek, člen Rady Českého plynárenského svazu.

Podle Národního akčního plánu čistá mobilita by počet CNG vozidel mohl u nás dosáhnout až k počtu 300 tisíc ještě před rokem 2030, což by mohlo každoročně přinést úsporu emisí zhruba 80 000 kg tuhých znečišťujících látek, na které jsou vázány rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky známé zejména z dieselových motorů. Pro další rozvoj CNG spojený s výrazným snížením produkce zdraví nebezpečných polutantů bude důležité zejména zachování příznivého zdanění tohoto ekologického paliva, jehož užití se zároveň příznivě projevuje v plnění závazků České republiky vůči EU v emisích z dopravy.

 

Téměř polovinu roční výtoče v roce 2016 (29,59 milionů m3 CNG) vytvořilo 6 největších prodejců CNG:

Největší prodejci CNG 2017

 

Podíl jednotlivých společností na výtoči CNG v roce 2016 je patrný z následujícího grafu:

Podíl prodejců 2016

 

 

Vývoj výtoče CNG v ČR (v mil. m3)

Spotřeba CNG

 

Zdroj: Český plynárenský svaz

26.1.2017