CNG News

Aktuality

18.10.2018 Bonett vybudoval v Ostravě nejsilnější CNG stanici ve střední Evropě

S kapacitou téměř 3500 m3 za hodinu, čtyřmi extrémně výkonnými nemazanými kompresory o příkonu téměř 1 MW a zásobníky na 2500 m3 se jedná o nejsilnější plnicí stanici jak v České republice, tak i ve střední Evropě.

5.9.2018 Bonett uvedl do provozu plnící stanici v Mělníce

Další plnící stanici CNG pro veřejnost otevřel Bonett v Mělníce. Stanice je umístěna na ulici Bezručova hned vedle autobusového nádraží a je k dispozici jak pro autobusy, tak i pro širokou veřejnost.

1.7.2018 Bonett otevřel plnící stanici CNG ve Slavkově u Brna

Další plnící stanici CNG, již 33. v pořadí, otevřel Bonett na Jižní Moravě ve Slavkově u Brna. Stanice je umístěna v rámci areálu čerpací stanice PHM Tenryu a je v provozu NON-STOP. Motoristé se tak mohou těšit, že naplní nejen CNG, ale budou moci využít kompletní služby myčky, shopu a občerstvení, které je v rámci nabídky čerpací stanice.   

6.6.2018 Bonett postavil pro Dopravní podnik města Děčína velkou plnicí stanici CNG

S kapacitou téměř 800 m3 za hodinu a zásobníky na 5000 m3 se jedná o jednu z největších plnicích stanic v České republice, která bude obsluhovat 21 nových plynových autobusů MAN. Sloužit ale bude i veřejnosti. Bonett se stal generálním dodavatelem celé plnicí stanice CNG.

8.2.2018 Bonett se již potřetí za sebou stal největším prodejcem CNG v ČR

Bonett se potřetí za sebou stal největším prodejcem CNG pro dopravu v České republice. V roce 2017 prodal rekordních více než 9 milionů m3, čímž si meziročně polepšil o 20 %. Může se také pochlubit nejširší sítí vlastních plnicích stanic, kterých provozuje 32.

Zobraz vše

Česká republika dala zelenou investicím do CNG, vláda zachová daňové zvýhodnění

Vláda České republiky dnes schválila podporu rozvoje zemního plynu v dopravě až do roku 2025. Plynárenské společnosti budou pokračovat v budování sítě plnicích stanic a podpoří využití CNG v rámci městských samospráv.

Jde o hlavní cíl memoranda předloženého ministerstvem průmyslu a obchodu, které inicioval Český plynárenský svaz (ČPS) spolu s největšími českými plynárenskými společnostmi. Stěžejním závazkem ČR je zachování daňového zvýhodnění stlačeného zemního plynu (CNG).

„Memorandum vnímáme jako významný krok k zajištění efektivního snižování emisí z dopravy v ČR. Zároveň je to pozitivní impulz nejen pro plynárenské společnosti, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru, které zařadily CNG do svých dlouhodobých investičních strategií. Především jde o investice do budování sítě plnicích stanic a pořízení vozidel na CNG,“ řekl Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, a dodal:

„Nejdůležitějším bodem memoranda je podle nás závazek Vlády ČR nezvyšovat sazbu daně zemního plynu v období 2020 až 2025. Daňovou podporu považujeme za zásadní pro růst poptávky po zemním plynu v dopravě. V tomto směru postupuje vláda ČR podobně, jako jsou nastaveny podmínky podpory rozvoje CNG v SRN, kde byla lhůta zvýhodněného zdanění CNG prodloužena z roku 2018 až na rok 2026.“

V rámci „Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025“ se stát rovněž zavázal podporovat nákup vozidel na CNG a zkapalnělý zemní plyn (LNG) pro účely městské hromadné dopravy a linkové přepravy, nebo rozvoj veřejně přístupných plnicích stanic.

Dalším závazkem je podpora využití zemního plynu v dopravě na základě Národního akčního plánu čisté mobility (NAP ČM). Podle něj by například v roce 2020 měly mít orgány veřejné správy ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo představovat až 5000 nových CNG vozů.

Energetické společnosti se zároveň v memorandu zavázaly, že budou postupně prosazovat tzv. ozelenění zemního plynu. „Naším cílem je postupně zvyšovat podíl biometanu v celkové spotřebě zemního plynu v České republice. To samozřejmě platí i pro CNG, jehož biosložka bude postupně zvyšovat obnovitelnost tohoto alternativního paliva,“ vysvětlil J. Ruml.

Praktický příklad významu státní podpory pro rozvoj alternativních paliv dokazuje aktuální situace na Slovensku, kde došlo k výraznému omezení již vybudovaných CNG kapacit. Důvodem bylo zavedení spotřební daně v plné výši navrhované Evropskou komisí již v roce 2011, bez dodatečného zvýhodnění ze strany státu.

Výsledkem je kontinuální pokles zájmu o CNG vozy a s ním související propad spotřeby stlačeného zemního plynu. Ta je v současné době již o více než 30 % nižší než v roce 2011.

Plynárenské společnosti se v memorandu zavázaly k marketingové podpoře využití zemního plynu v dopravě a také k zahájení přípravných kroků v rámci rozvoje využívání LNG a biometanu pro dopravní účely.

I po roce 2020 budou rovněž pokračovat s dalším rozvojem infrastruktury plnicích stanic CNG i LNG podle cílů definovaných v NAP ČM. Ty udávají jako ideální počet plnicích stanic pro ČR zhruba 300 v případě CNG a pět s LNG.

„Plynárenské společnosti se rovněž zavázaly motivovat municipality k rozvoji městské a příměstské dopravy s využitím stlačeného zemního plynu. Těm, které se rozhodnou pořídit alespoň čtyři autobusy na CNG, zajistí výstavbu místní plnicí stanice,“ doplnil J. Ruml.
Emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v ČR podílejí přibližně z jedné pětiny. Ve velkých městech a aglomeracích s vysokou hustotou osídlení je však podíl silniční dopravy na celkové produkci emisí několikanásobně vyšší.

V Praze se například v roce 2014 doprava podílela na celkových emisích poletavého prachu PM2,5 z více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %. Stlačený zemní plyn je nejšetrnějším řešením pro dopravu. Prokázaly to výsledky nezávislých studií, které v tomto roce přestavil ČPS.

CNG má pozitivní vliv na snižování emisí oxidů dusíku (NOX) oxidu uhličitého (CO2), polycyklických aromátů a dalších polutantů s nejhorším dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, které produkují automobily.

Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami je možnost snížení emisí NOX o více než 90 % při provozu na CNG ve srovnání naftovými automobily.

Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzínovými motory vzniká spalováním CNG o téměř čtvrtinu méně CO2. Obě studie prokázaly, že i ty nejmodernější motory spalující benzin a naftu se emisím CNG přiblíží vždy pouze v jedné z měřených kategorií.

Zdroj: tisková zpráva ČPS

11.4.2018